MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Avis d'informations complémentaires, avis d'informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif

18IP010 - BRUSSEL - KWARTIER KONINGIN ELISABETH NEW - Nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf - UITNODIGING AANVRAAG TOT DEELNEMING

Realisatie van het nieuwe hoofdkwartier van de Defensiestaf door middel van een Design&Build overheidsopdracht
Realisatie van het nieuwe hoofdkwartier van de Defensiestaf door middel van een Design&Build overheidsopdracht

Publicatiedatum
25-09-2019
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
Deze aankondiging betreft

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Segers Eric

Overige nadere inlichtingen

Finale lijst van de gestelde vragen / antwoorden voor de fase van kandidatuurstelling