Euroopa Liidu Nõukogu, secrétariat général
Avis de marché

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi Justus Lipsiuse hoone torustike ja riietusruumide renoveerimine / tulvavee kogumise süsteem Brüsselis

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Nõukogu, secrétariat général
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue de la Loi 175
Linn
Bruxelles
Sihtnumber
1048
NUTS kood
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
-
Telefon
+32 2-2818062
E-post
[email protected]
Faks
+32 2-2800262

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

Hankijaprofiili aadress:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6241

Pakkumused või osalemistaotlused saata

eespool nimetatud aadressil

elektrooniliselt aadressil:   -

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi Justus Lipsiuse hoone torustike ja riietusruumide renoveerimine / tulvavee kogumise süsteem Brüsselis

Viitenumber:   UCA 19/064

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   50700000 - Ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Käesolev leping hõlmab Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi Justus Lipsiuse hoone torustike ja riietusruumide (sh tehniliste seadmete) täielikku renoveeriminst ja tulvavee kogumise mahuti paigaldamist.

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

-

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   45311200 - Elektriseadmete paigaldustööd
45232460 - Sanitaartehnilised tööd
45111100 - Lammutustööd
45232454 - Vihmaveereservuaaridega seotud ehitustööd
45400000 - Ehituse viimistlustööd

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Põhiline teostamise koht:   Brüssel.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Käesoleva lepingu objektiks on üldehitus- ja viimistlustööd, seadmete, tarvikute (sh tulvavee kogumise mahutid) ja eritehnika (elektriseadmed; kütte-, ventilatsiooni, õhu- ja konditsioneeri- ja sanitaarseadmed) tarne ja paigaldamine, mis on seotud Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi Justus Lipsiuse hoone torustike ja riietusruumide täieliku renoveerimisega Brüsselis.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

-

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   60

Seda lepingut võidakse uuendada:   jah

Uuenduste kirjeldus:   Leping kestab maksimaalselt seitse aastat. Raamleping sõlmitakse algselt viieks aastaks, millele võib järgneda kaks korda uuendamine aasta kaupa.

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

-

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Piiratud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Raamleping ühe pakkujaga:   jah

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   22-05-2020

Kohalik aeg:   16:00

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

Kuupäev: 05-06-2020

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   6

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:  

Kohalik aeg:   -

Pakkumuste avamise koht:   -

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   -

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   ei

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   -

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   ei

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
[email protected]
Faks
+352 43032100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   Kaebuse võib esitada üldkohtule kahe kuu jooksul alates hageja teavitamisest või, kui teavitamist ei toimu, kahe kuu jooksul alates päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Nõukogu, Secrétariat général, ORG.4 – Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Postiaadress
Rue de la Loi 175
Linn
Bruxelles
Sihtnumber
1048
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 22818062
E-post
[email protected]
Faks
+32 22800262
Internetiaadress
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

20-04-2020