Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général
Avis de marché

Rinnovament tal-installazzjonijiet sanitarji u tal-kmamar fejn wieħed ibiddel/irkupru tal-ilma tax-xita tal-bini Justus Lipsius tas-segretarjat ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Rue de la Loi 175
Belt
Bruxelles
Kodiċi postali
1048
Kodiċi NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
-
Telefown
+32 2-2818062
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+32 2-2800262

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.3) Komunikazzjoni

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn

l-indirizz imsemmi hawn fuq

Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6241

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu

l-indirizz imsemmi hawn fuq

b'mod elettroniku permezz ta':   -

Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: -

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Rinnovament tal-installazzjonijiet sanitarji u tal-kmamar fejn wieħed ibiddel/irkupru tal-ilma tax-xita tal-bini Justus Lipsius tas-segretarjat ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell

Numru ta' referenza:   UCA 19/064

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   50700000 - Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Dan il-kuntratt jinkludi r-rinnovament komplet tal-bini sanitarju u tal-kmamar fejn wieħed ibiddel tal-bini Justus Lipsius tas-segretarjat ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, inklużi t-tagħmir tekniku tagħhom u l-installazzjoni ta' tankijiet għall-irkupru tal-ilma tax-xita.

II.1.5) Stima tal-valur totali

-

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   45311200 - Xogħol tal-apparati elettriċi
45232460 - Xogħlijiet sanitarji
45111100 - Xogħol tad-demolizzjoni
45232454 - Xogħol ta' kostruzzjoni ta' ġibjun għall-ilma tax-xita
45400000 - Xogħol tat-tkomplija ta’ bini

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Brussell.

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

L-għan ta' dan il-kuntratt huwa ta' xogħlijiet ġenerali u ta' tlestija, il-provvista u l-installazzjoni ta' tagħmir u aċċessorji (inkluża l-installazzjoni ta' tankijiet għall-irkupru tal-ilma tax-xita) u ta' tekniki speċjali (l-elettriku, it-tisħin, il-ventilazzjoni, l-arja kundizzjonata u l-installazzjonijiet sanitarji) marbuta mar-rinnovament komplet tal-bini sanitarju u l-kmamar fejn wieħed ibiddel tal-bini Justus Lipsius tas-segretarjat ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

II.2.6) Stima tal-valur

-

II.2.7) Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri

Tul ta' żmien f’xhur:   60

Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid:   iva

Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:   Dan il-kuntratt se jkollu tul ta' żmien massimu ta' seba' snin. Il-qafas ta' kuntratt se jkun iffirmat għal perijodu inizjali ta' ħames snin li jista' jiġġedded kull sena għal darbtejn

II.2.9) Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna

Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:   -

II.2.10) Informazzjoni dwar il-varjanti

Il-varjanti se jiġu aċċettati:   le

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.12) Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi

L-offerti jridu jkunu ppreżentati fl-għamla ta' katalogi elettroniċi jew jinkludu katalogu elettroniku:   le

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1) Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni

III.1.1) Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

III.1.2) Qagħda ekonomika u finanzjarja

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.3) Abbiltà teknika u professjonali

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.5 Informazzjoni dwar kuntratti riżervati

Il-kuntratt huwa riżervat għal ħwienet tax-xogħol għal persuni b'diżabbiltà u għal operaturi ekonomiċi li għandhom fil-mira l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta' persuni b'diżabbiltà jew żvantaġġjati:   le

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija ristretta għall-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti:   le

III.2) Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt

III.2.1) Informazzjoni dwar professjoni partikolari

L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari:   -

Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:   -

III.2.2) Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt

-

III.2.2) Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt:   le

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

Proċedura ristretta

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   iva

Ftehim qafas b’operatur wieħed:   iva

Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:   -

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ sistema dinamika tax-xiri:   le

Is-sistema dinamika ta' xiri tista' tintuża minn xerrejja addizzjonali:   le

IV.1.4) Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu

Rikors għal proċedura fi stadji sabiex jitnaqqas gradwalment l-għadd ta’ soluzzjonijiet li għandhom jiġu diskussi jew l-għadd ta’ offerti li għandhom jiġu nnegozjati:   le

IV.1.5) Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Ser jintuża rkant elettroniku:   le

Informazzjoni addizzjonali dwar irkant elettroniku:   -

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   iva

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   -

IV.2.2) Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

Data:   22-05-2020

Ħin lokali:   16:00

IV.2.3) Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula

Data: 05-06-2020

IV.2.4) Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta

Tul ta' żmien f’xhur:   6

IV.2.7) Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Data:  

Ħin lokali:   -

Post:   -

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:   -

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1) Informazzjoni dwar rikorrenza

Dan huwa akkwist rikorrenti:   le

Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:   -

VI.2) Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi

Se jintużaw ordnijiet elettroniċi:   le

Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi:   le

Se jintużaw pagamenti elettroniċi:   le

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

-

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 43031
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 43032100
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan jista' jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi dan il-perijodu, lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, secrétariat général, ORG.4 — Unité de coordination des acquisitions (UCA)
Indirizz postali
Rue de la Loi 175
Belt
Bruxelles
Kodiċi postali
1048
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
+32 22818062
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+32 22800262
Indirizz tal-Internet
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

20-04-2020