Fournitures de bureau

Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, photocopieurs, équipement de bureau, accessoires de scanner, cartouches de toner, encre pour photocopieurs, calculatrices, caisses enregistreuses, déchiqueteuses, fournitures de bureau, produits d'encrage, stylos à bille, marqueurs, crayons, classeurs à anneaux, papier, enveloppes, ordinateurs, ordinateurs portables, écrans de visualisation, imprimantes, ...
Fédération Aides et Soins à Domicile Rectificatif

Accord-cadre Fourniture de carburants pour véhicules au moyen de cartes magnétiques

Accord-cadre Fourniture de carburants pour véhicules au moyen de cartes magnétiques
Publication24-10-2020
Code de sujet (CPV) Cartes pour l'achat de carburant (30163100)
Code de région (NUTS) RÉGION WALLONNE (BE3)
Gemeente Heist-op-den-Berg Rectificatif
Publication24-10-2020
Code de sujet (CPV) Cartes pour l'achat de carburant (30163100)
Code de région (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor Avis d’attribution de marché

Pisarniški material, razdeljen v 4 sklope

Pisarniški material, razdeljen v 4 sklope.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Machines, matériel et fournitures de bureau, excepté ordinateurs, imprimantes et meubles (30100000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije Avis d’attribution de marché

Skupno javno naročilo katerega predmet je dobava prenosnih računalnikov

Dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov in tabličnih računalnikov v sklopih in predvidenih količinah kot izhaja iz dokumentacije naročila, za obdobje 36 mesecev.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Ordinateur tablette (30213200)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI0)
Ministrstvo za finance RS Generalni sekretariat - Služba za analize in razvoj Avis d’attribution de marché

Skupno javno naročilo katerega predmet je dobava prenosnih računalnikov

Dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov in tabličnih računalnikov v sklopih in predvidenih količinah kot izhaja iz dokumentacije naročila, za obdobje 36 mesecev.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Ordinateur tablette (30213200)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI0)
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální Avis d’attribution de marché

Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017 - 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání obálek C5 s doručenkou a modrým pruhem o rozměru 229x162 mm a dále dodání obálek C5 s doručenkou o rozměru 229x162 mm.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Enveloppes (30199230)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Informacijski pooblaščenec Avis d’attribution de marché

Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP

Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Photocopieurs et matériel d'impression offset (30120000)
Code de région (NUTS) Osrednjeslovenska (SI041)
Technická univerzita v Košiciach Avis de modification

Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v K...

Dodávka IKT zariadení, výpočtovej techniky (servery, diskové polia, sieťové komponenty, pracovné stanice, prenosné počítače), reprografickej techniky, sieťových a komunikačných komponentov, periférne zariadenia a príslušenstvo pre výpočtovú techniku, vrátane súvisiaceho softvéru pre potreby Technickej univerzity v Košiciach podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných pod...
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Configurations informatiques (30211400)
Code de région (NUTS) Východné Slovensko (SK04)
Ministrstvo za finance RS Generalni sekretariat - Služba za analize in razvoj Avis d’attribution de marché

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Papier et carton traités (30197600)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Informacijski pooblaščenec Avis d’attribution de marché

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v5 sklopih

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Papier et carton traités (30197600)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Republika Slovenija Upravna enota Postojna Avis d’attribution de marché

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Papier et carton traités (30197600)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje Avis d’attribution de marché

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Papier et carton traités (30197600)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Avis d’attribution de marché

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Papier et carton traités (30197600)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Ville d'Arles Avis de modification

Acquisition d'équipements de micro-informatique — lot 2: poste de travail portable

Acquisition d'équipements de micro-informatique — lot nº 2: poste de travail portable en groupement de commandes constitué de la Ville d'Arles coordonnateur et du CCAS d'Arles. Marché conclu sans minimum et avec maximum en quantité pour chaque période du marché public, à savoir: 30 unités pour la Ville d'Arles et 10 unités pour le CCAS. Le marché public est dans sa dernière période de reconductio...
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Ordinateurs portables (30213100)
Code de région (NUTS) Bouches-du-Rhône (FRL04)
Ministrstvo za finance RS Generalni sekretariat - Služba za analize in razvoj Avis d’attribution de marché

Dobava potrošnega materiala za tiskanje

Dobava potrošnega materiala za tiskanje.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Pièces et accessoires de photocopieurs (30125000)
Code de région (NUTS) Osrednjeslovenska (SI041)
Mestna občina Ljubljana Avis d’attribution de marché

Izbira dobaviteljev pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana...

Dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018-2022.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Photocopieurs (30121100)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Avis d’attribution de marché

Dodávka přenosných počítačů a příslušenství pro resort MPSV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 3 typů přenosných počítačů (vždy ve dvou variantách - bez / vč. LTE modulu), 3 typů monitorů a dalšího příslušenství (tj. 2 typy USB paměti, dokovací stanice, operační paměť 16 GB, mechanika paměťových médií, externí kurzorový ovladač (myš), externí klávesnice, disk CD-RW, disk DVD-RW + papírové obaly) a poskytnutí souvisejících služeb (zejména zajiště...
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Écrans et consoles d'ordinateurs (30231000)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs Avis d’attribution de marché

Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt tehnikas piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām

Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt tehnikas piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Matériel et fournitures informatiques (30200000)
Code de région (NUTS) Latvija (LV00)
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs Avis d’attribution de marché

Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt tehnikas piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām

Vispārīgā vienošanās par tiesībām veikt tehnikas piegādi Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Matériel et fournitures informatiques (30200000)
Code de région (NUTS) Latvija (LV00)
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Avis d’attribution de marché

Dodávka přenosných počítačů vč. příslušenství pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 1 typu přenosného počítače, 1 typu klávesnice, 1 typu myši, 2 typů monitoru a 2 typů dokovací stanice (dále také jako „Zboží“) a poskytnutí souvisejících služeb (zejména zajištění záručního servisu), a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování n...
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Écrans et consoles d'ordinateurs (30231000)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální Avis d’attribution de marché

Služba tiskového řešení pro resort ČÚZK

Pronájem tiskových zařízení rozdělených do 5 kategorií, včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, servisu, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb pro jednotlivé organizace resortu ČÚZK.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Imprimantes laser (30232110)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Avis d’attribution de marché

Dodávka IT vybavení - 6-2020- servery pro odd. Tokamak

Předmětem je řádné a včasné dodání IT techniky dle předložené technické specifikace. Zadavatel požaduje dodání nového, neopotřebovaného zařízení.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Matériel et fournitures informatiques (30200000)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)
Ostravská univerzita Avis d’attribution de marché

Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu 24 měsíců. Seznam, specifikace kancelářských potřeb a jejich předpokládaný množstevní odběr po dobu 24 měsíců, jsou uvedeny v příloze č.1_Seznam a specifikace kancelářských potřeb, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Fournitures pour dessin (30194000)
Code de région (NUTS) Moravskoslezský kraj (CZ080)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Avis d’attribution de marché

DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne

Predmetom zákaziek pre potreby MPSVR SR a organizácií v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti, ktoré tvoria uzavretý okruh MPSVR SR je najmä dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiarne, t.j. originálnych tonerov, farbiacich pások, atramentových cartridge, optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových pásov a tlačových hláv, novo vyrobených podľa štandardov výr...
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Cartouches de toner (30125100)
Code de région (NUTS) SLOVENSKO (SK)
Rectorado de la Universidad de Cádiz Avis d’attribution de marché

Equipamiento para el desarrollo de materiales de base termoplástica y fabricación aditiva con destino a la División de Fabricación Aditiva de los Serv...

Equipamiento para el desarrollo de materiales de base termoplástica y fabricación aditiva con destino a la División de Fabricación Aditiva de los Servicios Centrales de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Cádiz.
Publication23-10-2020
Code de sujet (CPV) Imprimantes et traceurs (30232100)
Code de région (NUTS) Cádiz (ES612)