Avis de marché

Groenonderhoud van dijken, oevers, verhardingen, grondbermen en groengebieden Boven-Zeeschelde (west) en Beneden-Durme (District 1)

Services
Date publication
26-04-2020
Date limite
02-06-2020 13:45
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
De Vlaamse Waterweg nv | 3500 Hasselt, BE | Organisme de droit public | Services généraux des administrations publiques | Bart Anthuenis
Codes sujets (CPV)
45233229 - Entretien des accotements
77211300 - Services de défrichement
77211400 - Services d'abattage d'arbres
77211500 - Services d'élagage
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts
77312000 - Services d'enlèvement des mauvaises herbes
77312100 - Services de désherbage
77314100 - Services d'engazonnement
77315000 - Services d'ensemencement
77341000 - Élagage des arbres
Contenu bref
Groenonderhoud van dijken, oevers, verhardingen, grondbermen en groengebieden
Boven-Zeeschelde (west) en Beneden-Durme (District 1)
Description
Description
De diensten omvatten:
• Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en taluds van de dijken, op de bermen van langslopende dienstwegen en grachten, en algemeen op alle aanhorigheden van de waterwegen zoals aan bruggen, uitwateringssluizen, spuikommen, grondoverschotten, binnendijken en bijhorende wegen in gecontroleerde overstromingsgebieden (maaien van bermen, scheren van hagen, exotenbestrijding, …).
• Groenwerken:
• Rooien van beplantingen in beperkte hoeveelheden
• Rooien van bomen in beperkte hoeveelheden
• (Her)Aanplanten van hagen en bomen in beperkte hoeveelheden en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn
• Uitvoeren van verschillende snoeiwijzen aan bomen
• Uitvoeren van boomcontroles in beperkte hoeveelheden
• Scheren van hagen
• Hakhoutbeheer
• Dunnen van houtkanten in beperkte hoeveelheden
• Het ruimen van sloten
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233229 - Entretien des accotements
77211300 - Services de défrichement
77211400 - Services d'abattage d'arbres
77211500 - Services d'élagage
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts
77312000 - Services d'enlèvement des mauvaises herbes
77312100 - Services de désherbage
77314100 - Services d'engazonnement
77315000 - Services d'ensemencement
77341000 - Élagage des arbres
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing