Avis de marché

CSC 2013_005-Sociaal Secretariaat

Services
Date publication
14-07-2014
Date limite
09-09-2014 14:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen | 1150 Brussel, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
48000000 - Logiciels et systèmes d'information
79211110 - Services de gestion des salaires
Contenu bref
Overheidsopdracht voor diensten voor het beheer van de lonen en de verwerking door een erkend sociaal secretariaat, met software voor humanresourcesmanagement
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Omzet van de laast drie boekjaren
2. Verklaring van de bank of het bewijs van een verzekering voor beroepsrisico's.
Au minimum
1. Minimaal omzet voor het sociaal secretariaat: 250 000€/jaar

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. lijst van de voornaamste uitgevoerde diensten
2. jaarlijks gemiddeld personeelsbestand
3. Bekwaamheid om de aanvraag voor posten 1 een 2
Au minimum
1. lijst van de voornaamste uitgevoerde diensten :
A : Post 1:
moet minimaal vijf referenties bevatten die overeenstemmen met deze opdracht. Deze referenties moeten zijn ervaring met payroll bewijzen.
Bovendien moet de inschrijver een bewezen ervaring van minstens 10 jaar op de Belgische markt hebben.
Als de inschrijver een beroep wil doen op onderaannemers, geeft hij ook voor hen alle inlichtingen die gevraagd worden voor dit selectiecriterium.
B. Post 2:
Opdat wij de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver voor post 2 zouden kunnen bepalen, moet de inschrijver een lijst van minstens tien klanten geven, die minimaal 80 % van de functies (subposten) hebben die de AO in deze opdracht vraagt. Deze functies (subposten) moeten al minstens twee jaar bij die klanten geïnstalleerd zijn.
2. De hoofdbeheerder moet minstens twee jaar ervaring hebben in payrollbeheer en kennis van het payrollsysteem.
3. Bekwaamheid om de basisaanvraag voor post 1 voor 100 % te beantwoorden, en om 80 % van de onmisbare functies voor post 2 en minstens 50 % van de gewenste modules voor de posten 1 en 2 te leveren
truck tower-crane sharing