Avis d’attribution de marché

Centraal Monitoring Systeem

Fournitures
Date publication
31-03-2015
Pouvoirs adjudicateurs
Instituut voor Tropische Geneeskunde | 2000 Antwerpen, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
33195200 - Poste central de surveillance
38400000 - Instruments de contrôle de propriétés physiques
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage
48614000 - Système de saisie de données
Contenu bref
Aankoop, levering, installatie, validatie, kalibratie en indienststelling van een continu, centraal en geautomatiseerd systeem voor meting, bewaking, alarmering en registratie van fysische parameters in labotoestellen en –gebouwen (temperaturen, relatieve vochtigheid, CO2 concentraties, drukverschillen, niveaumeting cryo-storage vaten), de polikliniek en diensten in eerste instantie ondersteunend aan de labo-activiteiten.
De uitvoering van deze opdracht dient gefaseerd te gebeuren waarbij fase 1 een vast gedeelte van de opdracht uitmaakt en de overige fasen voorwaardelijke gedeelten zijn (art. 37 Overheidsopdrachtenwet 15 juni 2006) (zie ook bestek II.4 Uitvoeringstermijn). De uitvoeringstermijn van fase 1 bedraagt 3 maanden.
Er zijn verplichte en vrije opties van toepassing bij deze aanbesteding.
Prix

Centraal Monitoring Systeem

Offres reçues
7
Entreprises
BioMérieux Benelux NV | 1030 Brussel, BE
truck tower-crane sharing