Avis d’attribution de marché

Levering en installatie van een Production Riser

Fournitures
Date publication
25-07-2018
Valeur
147.533,50 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
VITO | 2400 MOL, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Mevrouw Liesbet Timmermans
Codes sujets (CPV)
43612300 - Tensionneurs de riser de production
44115100 - Conduits
44161000 - Pipelines
44166000 - Conduites de pétrole à grande distance
45231112 - Installation de réseau de conduites
Contenu bref
Levering en installatie van een “Production Riser Piping and Connectors”, volgens het lastenboek toegevoegd in Bijlage D.
Het is de bedoeling dat deze production riser de verbinding maakt tussen de ESP (Electric Submersible Pump), die geplaatst wordt in de boorput op een diepte van ongeveer 900m en de wellhead
De opdracht is opgedeeld in de volgende twee percelen:
• Perceel 1: Aanlevering van buismateriaal, conform de technische specificaties;
• Perceel 2: Installatie van de production riser, conform de technische specificaties.
Het is toegestaan een offerte in te dienen voor perceel 1 of voor perceel 2 of voor beide percelen samen.
Voor Perceel 1 is het toegestaan varianten in te dienen. Er kan een offerte ingediend worden voor de 6 mogelijke buismaterialen
Voor Perceel 2 is het vereist varianten aan te bieden. Er dient een offerte ingediend te worden voor de 6 mogelijke installaties.
Prix

Lot 1: Aanlevering van buismateriaal - CC2 - Variant 6

Offres reçues
1
Valeur
117.737,50 EUR
Entreprises
Greenwells Europe BV | 9701 BR GROnInGEn, NL | www.greenwells.nl

Lot 2: Installatie van de production riser

Offres reçues
3
Valeur
29.796,00 EUR
Entreprises
Greenwells Europe BV | 9701 BR GROnInGEn, NL | www.greenwells.nl
truck tower-crane sharing