Rectificatif

Aprowizacja biura dla GK PGE

Fournitures
Date publication
07-12-2022
Pouvoirs adjudicateurs
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 20-718 Lublin, PL | Secteurs spéciaux | Électricité | Joanna Rawa
Codes sujets (CPV)
15320000 - Jus de fruits et de légumes
15510000 - Lait et crème fraîche
15800000 - Produits alimentaires divers
15980000 - Boissons sans alcool
30190000 - Machines, fournitures et équipement de bureau divers
30197644 - Papier pour xérographie
Contenu bref
Przedmiotem Zamówienia jest aprowizacja biura w okresie 24 miesięcy dla Spółek GK PGE.
Zamówienie [podstawowe i opcjonalne] obejmuje dostarczenie asortymentu takiego jak:
1) artykuły biurowe,
2) papier ksero i komputerowy,
3) środki czystości i higieny,
4) artykuły spożywcze.
Przez aprowizację biura dla spółek GK PGE, Zamawiający rozumie sprzedaż przez Wykonawcę oraz sukcesywne dostarczanie asortymentu, o którym mowa w OPZ do planowanych miejsc dostaw (lokalizacji)
Changements

Modification d'heure

Section
IV.2.2
Label
Termin składania ofert
Ancienne valeur
2022-12-08 00:00
Nouvelle valeur
2022-12-09 00:00

Modification de date

Section
IV.2.6
Label
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Ancienne valeur
2023-03-07
Nouvelle valeur
2023-03-08

Modification d'heure

Section
IV.2.7
Label
Warunki otwarcia ofert
Ancienne valeur
2022-12-08 00:00
Nouvelle valeur
2022-12-09 00:00
truck tower-crane sharing