Avis de marché

Služby v podobě údržby zámečnických prvků a služby s tím spojené

Services
Date publication
15-04-2020
Date limite
01-06-2020 23:59
Estimation de la valeur totale
674000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Evropský výbor regionů (VR) | 1040 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
98395000 - Services de serrurerie
Contenu bref
Poskytované služby zahrnují běžnou údržbu (tj. nikoliv všestrannou), která mimo jiné zahrnuje preventivní a opravnou údržbu, seřízení, opětovné uvedení do chodu, opravu, sejmutí, umístění a, pokud je potřeba, nahrazení níže popsaných konstrukčních prvků:
– zámky v budově a na nábytku, včetně správy klíčů,
– vnitřní i vnější kovové truhlářské výrobky, včetně drobného kovového zboží,
— mechanické součástky elektrických / automatických / bezpečnostních dveří,
– umělecké kovářství,
– kovové konstrukce,
– zvláštní služby, malá zařízení nebo přestavby.
Description
Description
Viz internetová adresa uvedená v bodu I.3).
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Codes de région (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Viz internetová adresa uvedená v bodu I.3).
truck tower-crane sharing