Avis de marché

Slēdzeņu uzturēšanas un saistītie pakalpojumi

Services
Date publication
15-04-2020
Date limite
01-06-2020 23:59
Estimation de la valeur totale
674000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Eiropas Reģionu komiteja (RK) | 1040 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
98395000 - Services de serrurerie
Contenu bref
Pakalpojumi ietver turpmāk minēto konstrukciju komponentu parasto uzturēšanu (t. i., kas nav vispārējā), cita starpā ietverot profilaktisko un koriģējošo uzturēšanu, regulēšanu, remontu, labošanu, uzstādīšanu un aizvākšanu un, ja nepieciešams, to nomaiņu.
— Iekārtu un mēbeļu slēdzenes (ietverot atslēgu pārvaldību)
— Iekštelpu un ārtelpu metāla izstrādājumi (ietverot būvapkalumus)
— Elektrificēto/automātisko/drošības durvju mehāniskie komponenti
— Metāla mākslas priekšmeti
— Metāla konstrukcijas
— Īpaši pakalpojumi, nelieli labiekārtošanas vai pārkārtošanas darbi
Description
Description
Skatīt I.3) iedaļā minēto tīmekļa vietni.
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Codes de région (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

skatīt I.3) iedaļā minēto tīmekļa vietni.
truck tower-crane sharing