Avis de marché

Usługi konserwacji elementów ślusarskich i usługi powiązane

Services
Date publication
15-04-2020
Date limite
01-06-2020 23:59
Estimation de la valeur totale
674000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Europejski Komitet Regionów (KR) | 1040 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
98395000 - Services de serrurerie
Contenu bref
Usługi te dotyczą konserwacji zwykłej (tj. nie całkowitej), w tym między innymi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej, regulacji, usuwania usterek, napraw, demontażu, montażu oraz, w razie potrzeby, wymiany opisanych poniżej elementów konstrukcyjnych:
— zamki budynków i mebli, w tym zarządzanie kluczami,
— wewnętrzna i zewnętrzna stolarka metalowa, w tym okucia,
— mechaniczne elementy drzwi elektrycznych/automatycznych/bezpieczeństwa,
— metalowe przedmioty dekoracyjne,
— konstrukcje metalowe,
— usługi specjalne, drobne korekty lub przeróbki.
Description
Description
Zob. adres witryny internetowej w pkt I.3).
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Codes de région (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zob. adres witryny internetowej w pkt I.3).
truck tower-crane sharing