Avis de marché

Údržba zámkov a súvisiace služby

Services
Date publication
15-04-2020
Date limite
01-06-2020 23:59
Estimation de la valeur totale
674000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Európsky výbor regiónov (VR) | 1040 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
98395000 - Services de serrurerie
Contenu bref
Služby sa týkajú bežnej údržby (t. j. nie viacúčelovej) vrátane (okrem iného) preventívnej a opravnej údržby, nastavenia, odstránenia porúch, opráv, demontáže, montáže a (v prípade potreby) výmeny týchto stavebných prvkov:
– zámky na dverách budov a nábytku vrátane správy kľúčov;
– vnútorné a vonkajšie kovania vrátane železiarskych výrobkov;
– mechanické komponenty elektrifikovaných/automatických/bezpečnostných dverí;
– umelecké kovania;
– kovové konštrukcie;
– osobitné služby, drobné úpravy alebo zmeny.
Description
Description
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Codes de région (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
truck tower-crane sharing