Avis de marché

Storitve vzdrževanja kovinske opreme in povezane storitve

Services
Date publication
15-04-2020
Date limite
01-06-2020 23:59
Estimation de la valeur totale
674000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Evropski odbor regij (OR) | 1040 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
98395000 - Services de serrurerie
Contenu bref
Storitve se nanašajo na običajno vzdrževanje (torej ne celovito), ki med drugim zajema preventivno in korektivno vzdrževanje, prilagajanje, servisiranje, popravila, odstranjevanje, namestitev in po potrebi nadomestitev spodaj navedenih gradbenih elementov:
— ključavničarske opreme za stavbe in pohištvo, vključno z upravljanjem ključev,
— notranjega in zunanjega kovinskega stavbnega pohištva, vključno z železnino,
— mehanskih komponent elektrificiranih/avtomatskih/varnostnih vrat,
— izdelkov umetnega kovaštva,
— kovinskih konstrukcij,
— posebne storitve, manjše prilagoditve ali prenove.
Description
Description
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Codes de région (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
truck tower-crane sharing