Avis de marché

Tjänster avseende låssmedsarbete och tillhörande tjänster

Services
Date publication
15-04-2020
Date limite
01-06-2020 23:59
Estimation de la valeur totale
674000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Europeiska regionkommittén (ReK) | 1040 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
98395000 - Services de serrurerie
Contenu bref
Tjänster rörande normalt underhåll (dvs xxxxxx) innefattande bl a förebyggande och korrigerande underhåll, inställning, problemlösning, reparation, avlämning, installation och om nödvändigt ersättning av byggelement enligt följande:
— låssmedsarbete avseende byggnader och inredning inklusive nyckelhantering;
— inomhus och utomhus metallsnickeri, inklusive metallvaror;
— mekaniska komponenter för elektrifierade/automatiska/säkerhetsdörrar;
— konstsmide;
— metallkonstruktioner;
— särskilda tjänster, små flyttningar eller omflyttningar.
Description
Description
Se webbadressen som anges i punkt I.3).
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44316500 - Serrurerie
44316510 - Ferronnerie
44520000 - Serrures, clés et charnières
45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Codes de région (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Se webbadressen som anges i punkt I.3).
truck tower-crane sharing