Avis de marché

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van hoog-laag baden

Fournitures
Date publication
06-07-2016
Date limite
06-09-2016 10:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
TMVW servicelijnen | 9000 Gent, BE
Codes sujets (CPV)
33192300 - Mobilier médical, excepté lits et tables
44411200 - Baignoires
Contenu bref
Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van hoog-laag baden
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een referentielijst van gelijkaardige leveringen en drie tevredenheidsattesten.
Au minimum
Minstens 3 opdrachten (uitgevoerd in de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van indiening) bij verschillende opdrachtgevers die vermeld zijn op de referentielijst, dienen gestaafd te worden met tevredenheidsattesten, ondertekend door de opdrachtgever. Hieruit moet blijken dat de opdrachten werden uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever. De opdrachten waarvan tevredenheidsattesten worden voorgelegd, dienen samen minstens 5 geleverde hoog-laag baden te betreffen.
truck tower-crane sharing