Aankondiging van een opdracht

AD-ALL-13-029 Raamovereenkomst voor het realiseren van wegdekherstellingen met gietasfalt.

Werken
Publicatie datum
19-02-2014
Deadline
12-03-2014 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
TMVW servicelijnen | 9000 Gent, BE
Opdrachtcodes (CPV)
44113600 - Bitumen en asfalt
44113620 - Asfalt
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Korte inhoud
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het realiseren van wegdekherstellingen met gietasfalt alsook de nodige prestaties die ervan afhangen of mee samenhangen.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
zie opdrachtdocumenten
Minimum vereisten
zie opdrachtdocumenten

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
zie opdrachtdocumenten
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing