Meubles

Meubles, meubles de bureau, aménagements, articles textiles, rideaux, tapis, paillassons et carpettes, appareils ménagers, produits de nettoyage et produits à polir, ...
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța Avis d’attribution de marché

Materiale și produse pentru curățenie și igienă

Incheierea unui acord-cadru de furniz. materiale si produse pt. curatenie/igiena pt. asigurarea curateniei beneficiarilor, in baza unor contr. subsecv. pt. fiecare lot in parte. AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/info. suplimentare, in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte d...
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Serviettes hygiéniques ou tampons (33771100)
Code de région (NUTS) Constanţa (RO223)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Avis d’attribution de marché

UTB - Dynamický nákupní systém na nábytek II

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka nábytku pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Mobilier (39100000)
Code de région (NUTS) Zlínský kraj (CZ072)
Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01020 Avis d’attribution de marché

Achiziţie de echipamente pentru dotare blocuri alimentare

Furnizare de echipamente pentru dotare blocuri alimentare. Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Fours de cuisson, séchoirs pour produits agricoles et matériel de cuisson ou de chauffage (42214000)
Code de région (NUTS) Cluj (RO113)
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Avis d’attribution de marché

Dodávky drogerie a čistících prostředků

Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek úklidových a čistících prostředků na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Produits de nettoyage (39830000)
Code de région (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Státní fond dopravní infrastruktury Avis d’attribution de marché

Dodávky čisticích a hygienických potřeb 2019 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky čisticích a hygienických potřeb pro SFDI a připojené resortní organizace. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem, a to na dobu tří let.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Produits de nettoyage et produits à polir (39800000)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Espacil Habitat Avis d’attribution de marché

Réalisation de 117 logements collectifs répartis en 46 logements locatifs sociaux et 71 logements en accession sociale et coopérative à Rennes — BD de...

Réalisation de 117 logements collectifs répartis en 46 logements locatifs sociaux et 71 logements en accession sociale et coopérative à Rennes — BD de Guines.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Travaux d'installation de menuiseries non métalliques (45421150)
Code de région (NUTS) Ille-et-Vilaine (FRH03)
Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 01020 Avis d’attribution de marché

Achiziţie de obiecte de inventar de resortul hrănirii

Furnizare de obiecte de inventar de resortul hranirii. Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Cantitatile minime/maxime ale AC...
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Mobilier et agencement de cuisine (39141000)
Code de région (NUTS) Cluj (RO113)
Stredná odborná škola informačných technológií Avis d’attribution de marché

Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok

Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Mobilier de bibliothèque (39155000)
Code de région (NUTS) Banskobystrický kraj (SK032)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Avis d’attribution de marché

Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 pakiety: — pakiet nr 1 – Meble laboratoryjne zestaw 1, — pakiet nr 2 – Meble laboratoryjne zestaw 2, — pakiet nr 3 – Dygestoria.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Mobilier de laboratoire (39180000)
Code de région (NUTS) Śląskie (PL22)
Královéhradecký kraj Avis de modification

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka vybavení - volný nábytek

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka volného vybavení (nábytku) tj. lavičky, stoly, kontejnery, skříně, lékárny, kartotéky, věšákové stěny, šatní skříňky, přebalovací pulty a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickým...
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Armoires (39122100)
Code de région (NUTS) Královéhradecký kraj (CZ052)
Královéhradecký kraj Avis de modification

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka vybavení - volný nábytek

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka volného vybavení (nábytku) tj. lavičky, stoly, kontejnery, skříně, lékárny, kartotéky, věšákové stěny, šatní skříňky, přebalovací pulty a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickým...
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Armoires (39122100)
Code de région (NUTS) Královéhradecký kraj (CZ052)
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM Avis de marché

Aquisição de produtos de limpeza e higiene para os centros de atividades ocupacionais e Centro de Inclusão Social da Madeira

Aquisição de produtos de limpeza e higiene para os centros de atividades ocupacionais e Centro de Inclusão Social da Madeira.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Produits de nettoyage (39830000)
Code de région (NUTS) Região Autónoma da Madeira (PT300)
Land Niederösterreich, p.A. Amt der NÖ-Landesregierung, Abteilung Wissenschaft und Forschung Avis d’attribution de marché

ISTA_I23_Labormöblierung

Labormöblierung und Laborausstattung für den Neubau des 5. Laborgebäudes samt Gradschool des Projektes IST Austria in Klosterneuburg.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Mobilier de laboratoire (39180000)
Code de région (NUTS) Wiener Umland/Nordteil (AT126)
Christelijke Hogeschool Windesheim Avis d’attribution de marché

Marktconsultatie - Stoffering

Windesheim is voornemens is 2020 de levering en verwerking van stoffering en binnenzonwering (hierna: Stoffering) aan te besteden. De huidige overeenkomst hiervoor loopt per 31 augustus 2020 af. Deze overeenkomst is in 2016 tot stand gekomen. Sindsdien heeft Windesheim een nieuw geformuleerde missie aangenomen waarin duurzaamheid een prominente rol speelt.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Services divers d'entretien et de réparation (50800000)
Code de région (NUTS) NEDERLAND (NL)
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 Avis d’attribution de marché

Achiziție detergenți

Achiziție detergenți conform specificațiilor caietului de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Détergents (39831200)
Code de région (NUTS) Bucureşti (RO321)
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) — МВР Avis d’attribution de marché

Доставка на рекламни материали

Изпълнителят следва да достави брандирани рекламни материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ 2014—2020 г., към финансирането на проект BG05SFOP001-2.019-0042 „Повишаване квалификацията на водачите на противопожарни автомобили за работа в усложнена оперативна обстановка“, както следва: тефтер — 300 бр., химикалка — 300 бр., челник — 300 бр.,...
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Produits d'information et de promotion (39294100)
Code de région (NUTS) София (столица) (Sofia (stolitsa)) (BG411)
Centre hospitalier de Versailles Avis d’attribution de marché

Travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments des établissements du groupement hospitalier de territoire Yvelines Sud

Cet accord-cadre couvre les travaux: — d'entretien, de réparation, d'amélioration, de mise en conformité ou de maintien en l'état des bâtiments et des installations techniques intérieures et extérieures; — d'adaptation, d'aménagement courant, de réaménagement, de restructuration, de réhabilitation et de réutilisation (changement d'affectation d'un ouvrage) des bâtiments et des installations tech...
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Travaux d'installation de menuiseries non métalliques (45421150)
Code de région (NUTS) Yvelines (FR103)
Gemeente Rotterdam Avis d’attribution de marché

1-L-14890-20: Het leveren van schrobzuigmachines

De onderhavige Opdracht heeft samengevat betrekking op het vinden van de juiste leverancier voor het leveren van schrobzuigmachines voor de Gemeente. De Aanbestedende Dienst beoogt derhalve met deze Opdracht door middel van een Raamovereenkomst één leverancier te contracteren.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Machines de nettoyage des sols (39713410)
Code de région (NUTS) NEDERLAND (NL)
Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01020 Avis d’attribution de marché

Achiziția de obiecte de inventar de resortul MRH

Achizitia de obiecte de inventar de resortul MRH. Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Cantitatile minime/maxime ale AC, re...
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration (39220000)
Code de région (NUTS) Cluj (RO113)
Stadt Karlsruhe Hauptamt Avis d’attribution de marché

Rahmenvertrag Schulmöbel

Rahmenvertrag für die Lieferung von Schulmöbel und Einrichtungsgegenständen für die städtischen Schulen in Karlsruhe.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Mobilier (39100000)
Code de région (NUTS) Stadtkreis (DE122)
Commune de Cergy Avis d’attribution de marché

Accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents relatif à la fourniture de manuels scolaires et non scolaires, matériel pédagogique et fourniture...

Accord-cadre mono-attributaire à marchés subséquents relatif à la fourniture de manuels scolaires et non scolaires, matériel pédagogique et fournitures scolaires pour les besoins de la ville de Cergy, et notamment les groupes scolaires, les accueils de loisirs et les structures de la petite enfance pour les besoins de la ville de Cergy.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Fournitures scolaires (39162110)
Code de région (NUTS) Val-d'Oise (FR108)
Mairie de Niort Avis d’attribution de marché

Accord-cadre fourniture et livraison d'articles de papeterie scolaire et de travaux manuels

L'accord-cadre est mono-attributaire (avec un seul titulaire). Il fixe un montant maximum annuel à 89 000 EUR HT soit 106 800 EUR (TTC).
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Fournitures scolaires (39162110)
Code de région (NUTS) Deux-Sèvres (FRI33)
Královéhradecký kraj Avis d’attribution de marché

Novorozenecká vyhřívaná lůžka fototerapická a resuscitační pro Oblastní nemocnici Náchod

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání a instalace novorozeneckých vyhřívaných lůžek včetně pasivních matrací a fototerapických lamp pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadav...
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Lits d'hôpital (33192120)
Code de région (NUTS) Královéhradecký kraj (CZ052)
Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) Avis d’attribution de marché

EA Ingrediënten voor voeding

Het doel van de aanbesteding is om een Overeenkomst te sluiten met één Leverancier per Perceel voor het leveren van ingrediënten voor voeding ten behoeve van justitiabelen en personeel van alle rijksinrichtingen van DJI. De aanbesteding bestaat uit vier (4) Percelen, te weten: Perceel 1 Alle penitentiaire inrichtingen en detentiecentr...
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes (15000000)
Code de région (NUTS) NEDERLAND (NL)
Hamaris Avis d’attribution de marché

Construction de dix logements individuels route de Bienville à Bayard-sur-Marne

Construction de dix logements individuels route de Bienville à Bayard-sur-Marne.
Publication26-01-2021
Code de sujet (CPV) Travaux de plâtrerie (45410000)
Code de région (NUTS) FRANCE (FR)