Meubles

Meubles, meubles de bureau, aménagements, articles textiles, rideaux, tapis, paillassons et carpettes, appareils ménagers, produits de nettoyage et produits à polir, ...
Masarykova univerzita Avis d’attribution de marché

Dynamický nákupní systém pro standardní nábytek 2018

Dodávky standardního nábytku blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci DNS.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Tableaux (30195000)
Code de région (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Mestna občina Ljubljana Avis d’attribution de marché

Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem jav...

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno javnem 8 vrtcev MOL v 3-letnem obdobju z upoštevanjem okoljskih zahtev.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Produits de nettoyage (39830000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Město Kolín Avis de modification

Nábytek a vybavení v rámci objektů Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářského, školního a ostatního nábytku, vybavení toalet, vybavení pro expozici a dodávka a instalace jednoduchých mechanických strojů v objektu Staré školy a Zvonice. Vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 35 zákona, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Aménagements divers (39290000)
Code de région (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Město Kolín Avis de modification

Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektronického vybavení jako jsou monitory, projektory, AV, multimediálních stěn apod. v objektu Staré školy a Zvonice, vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 35 zákona, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím rozdělením vznikaly zadavateli...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Aménagements divers (39290000)
Code de région (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Státní fond dopravní infrastruktury Avis d’attribution de marché

Dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy 2019 až 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy v souladu s pokynem ministra „Odpovědné zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva dopravy“. VZ je dělena na části. Pro každou část VZ bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem. Pokud vybraný dodavatel zvítězí ve více částech veřejné zakázky, budou tyto části veřejné zakázky s...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Mobilier de bureau (39130000)
Code de région (NUTS) Praha (CZ01)
ASL BA Avis d’attribution de marché

Fornitura per somministrazione di arredi stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio, frigoriferi biologici, congelatori biologici e attrezz...

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura per somministrazione, della durata di 36 mesi, di arredi stanze di degenza, di arredi tecnici, di arredi per ufficio, di frigoriferi biologici, di congelatori biologici e di attrezzature elettromedicali con caratteristiche standard occorrenti alla ASL Bari.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Défibrillateur (33182100)
Code de région (NUTS) Bari (ITF47)
Fakultní nemocnice Brno Avis d’attribution de marché

Operační prádlo - mikrovlákno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačního prádla z materiálu k opakovanému použití dle uvedených specifikací. Dodávky budou realizovány na základě objednávek dle potřeby zadavatele. Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek operačního prádla pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb z...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Linge d'hôpital (39518000)
Code de région (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Avis d’attribution de marché

Nakup reagentov in zaščitnih sredstev

Predmet javnega naročila je nakup reagentov in zaščitnih sredstev.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Réactifs et produits de contraste (33696000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb Avis d’attribution de marché

ŽALE-17/19 - »Sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za cvetličarno«

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava cvetja in trgovskega blaga za Plečnikovo cvetličarno, ki deluje v okviru družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Éléments décoratifs divers (39298900)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Státní fond dopravní infrastruktury Avis d’attribution de marché

Dodávky čisticích a hygienických potřeb 2019 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky čisticích a hygienických potřeb pro SFDI a připojené resortní organizace. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu tří let.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Produits de nettoyage et produits à polir (39800000)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Unitatea Militară 01144 Avis d’attribution de marché

Cazarmament

Achiziția bunurilor materiale de resortul cazarmament – lenjerie și accesorii de pat, prosoape, saci individuali pentru rufe și dulapuri textile potrivit normelor specifice, este necesară a se iniția și derula pentru dotarea și asigurarea facilităților de cazare fixe și de campanie ale instituțiilor de învățământ, unităților și căminelor militare subordonate Statului Major al Forțelor Terestre.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Oreillers (39516120)
Code de région (NUTS) Bacău (RO211)
Gmina Iwaniska Avis d’attribution de marché

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektro...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria, promocja projektu w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jako...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Logiciels et systèmes informatiques divers (48900000)
Code de région (NUTS) Kielecki (PL721)
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos Avis d’attribution de marché

Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbų, baldų ir įrangos pirkimas

Perkančioji organizacija pirks Medininkų pasienio kontrolės punkto, esančio Medininkų k., Vilniaus r., Pasieniečių g. 26, modernizavimo statybos darbus, baldus ir jų sumontavimą, bagažo rentgeno aparatą ir jo instaliavimą.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Équipement de contrôle aux rayons X (38582000)
Code de région (NUTS) LIETUVA (LT)
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Avis d’attribution de marché

Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - základní domácí potřeby 2019-2021 II.

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky základních domácích potřeb včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration (39220000)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Unitatea Militară 01144 Avis d’attribution de marché

Echipament militar și articole de cazarmament

Achiziția bunurilor materiale de resortul echipament sportiv și articole de cazarmament, potrivit normelor specifice, in folosul unitatilor militare subordonate Statului Major al Forțelor Terestre. Urmeaza a se atribui un acord-cadru cu valabilitate 24 de luni. Contractele subsecvente se vor atribui de regulă trimestrial, în acord cu fondurile bugetare alocate autorității contractante, iar cantită...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Matelas (39143112)
Code de région (NUTS) ROMÂNIA (RO)
Nemocnice Na Homolce Avis d’attribution de marché

Dynamický nákupní systém na dodávky zboží pro potřebystravovacího zařízení zadavatele

Účelem tohoto řízení je zavedení Dynamického nákupního systému na dodávky zboží pro potřeby stravovacího zařízení zadavatele. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázc...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes (15000000)
Code de région (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Statutární město Jablonec nad Nisou Avis de modification

Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín - Rychnovská č.p. 216 - dodávka nábytku do odborných učeben

Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu přístavby k základní škole - odborná učebna dílen, skladu, šaten a zázemí a do nové jazykové učebny ve stávající budově školy. Součástí je dodávka 1 ks interaktivní tabule, 1 ks počítače a 1 ks receiver s reprosoustavou ozvučení a provedení dekorativních malířských prací.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Mobilier scolaire (39160000)
Code de région (NUTS) Liberecký kraj (CZ051)
Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando Avis d’attribution de marché

Suministro de mobiliario para el edificio de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de San Fernando

Suministro de mobiliario para el edificio de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de San Fernando.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Mobilier (39100000)
Code de région (NUTS) Cádiz (ES612)
Institutul Regional de Oncologie Iași Avis d’attribution de marché

Acord-cadru furnizare materiale sanitare

Acord-cadru de furnizare materiale sanitare – cantitati minime si maxime, valori aferente acestora si alte informatii privind modul de derulare a acordului-cadru sunt prevazute in cantitati minime si maxime acord-cadru materiale sanitare 2019, caietul de sarcini, in clauze contractuale si in instructiuni pentru ofertanti. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data lim...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Oxygénothérapie et assistance respiratoire (33157000)
Code de région (NUTS) Nord-Est (RO21)
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales Avis d’attribution de marché

Suministro de material geriátrico diverso con destino a los centros del SEPAD, por lotes

Suministro de material geriátrico diverso con destino a los centros del SEPAD, por lotes.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Articles textiles manufacturés divers (39525000)
Code de région (NUTS) Cáceres (ES432)
Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (Tragsa) Avis d’attribution de marché

Contratación del suministro de aparatos sanitarios, accesorios y mobiliario sanitario para la obra de terminación del Hospital de Melilla

Contratación del suministro de aparatos sanitarios, accesorios y mobiliario sanitario para la obra de terminación del Hospital de Melilla.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Mobilier de salle de bains (39144000)
Code de région (NUTS) Málaga (ES617)
Jihomoravský kraj Avis de modification

Nemocnice Vyškov dodávka nábytku a ostatního vybavení

Předmětem veřejné zakázky, je dodávka nábytku a ostatního vybavení budovy B a části budovy C1 nemocnice Vyškov. Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách: Po stavebním ukončení realizace rekonstrukce budovy B bude vybaveno nábytkem a ostatním vybavením oddělení lůžkové a ambulantní rehabilitace a lůžkové oddělení neurologie včetně souvisejících prostor. Po dokončení první etapy a pře...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Mobilier (39100000)
Code de région (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
CHU de Dijon Bourgogne Avis d’attribution de marché

Aoo 1935 Fourniture, livraison et installation de lits parcs à hauteur variable électriques et de lits pédiatriques/juniors à hauteur variable électri...

Fourniture, livraison et installation de lits parcs à hauteur variable électriques et de lits pédiatriques/juniors à hauteur variable électriques, destinés à l'hôpital d'enfants du CHU Dijon.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Lits d'enfant (39143116)
Code de région (NUTS) Côte-d’Or (FRC11)
UPPA Avis d’attribution de marché

Travaux relatifs à la construction du bâtiment Iprem II

Le présent marché a pour objet les travaux relatifs à la construction du bâtiment Iprem II. Il s'agit d'un bâtiment destiné à accueillir des équipes de chercheurs dans des laboratoires et bureaux, sur le site Hélioparc à Pau (64). Le RDC accueillera des bureaux et laboratoires de recherche ainsi que des locaux de stockage gaz et des locaux techniques. Le R+1 accueillera des bureaux et laboratoires...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Paillasses de laboratoire (39181000)
Code de région (NUTS) Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible — DG de Calidad Ambiental y Cambio Climático Avis d’attribution de marché

Suministro de material necesario para la primera campaña de compostaje doméstico en los municipios de la Sierra de Cádiz

Suministro de material necesario para la primera campaña de compostaje doméstico en los municipios de la Sierra de Cádiz.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Conteneurs et poubelles de déchets (34928480)
Code de région (NUTS) ESPAÑA (ES)