Avis de marché

Leveren en plaatsen van nieuwe binnenzonwering in een aantal lokalen van het Werkloosheidsbureau Brussel

Fournitures
Date publication
20-07-2018
Date limite
29-08-2018 11:00
Estimation de la valeur totale
10500.00 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Protection sociale | Wim Dewitte
Codes sujets (CPV)
39515400 - Stores
39515410 - Stores d'intérieur
39515440 - Jalousies
Contenu bref
De onderhavige opdracht betreft het leveren en plaatsen van een nieuwe binnenzonwering in een aantal lokalen van het werkloosheidsbureau Brussel, Charleroisesteenweg 60 te 1060 Brussel overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek.
Hiervoor kiest de aanbestedende overheid de openbare procedure. Deze opdracht is een aanneming voor leveringen.
Deze opdracht omvat één enkel perceel.
Het handelt over rolgordijnen, verticale reepgordijnen en gewone gordijnen
Description
Description
Leveren en plaatsen van een binnenzonwering
Durée
40 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39515400 - Stores
39515440 - Jalousies
Codes de région (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Cf. bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Cf. bestek
Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing