Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras in Merendree - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
10-07-2018
Date limite
22-08-2018 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
LS Merendree vzw | 9850 Merendree, BE | Services généraux des administrations publiques | De heer Denis Neyt
Codes sujets (CPV)
39293300 - Gazon artificiel
Contenu bref
Het aanleggen van een kunstgrasveld voor competitievoetbal op de het bestaande voetbalveld in Merendree.
Description
Description
Het aanleggen van een kunstgrasveld voor competitievoetbal op de het bestaande voetbalveld in Merendree.
Durée
45 jours
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit - 40
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. Het document A in bijlage, door bank ingevuld en ondertekend. Eigen documenten van de bank worden NIET aanvaard.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
2. FIFA Quality laborapport van de aangeboden constructie
3. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.
Au minimum
1. Minimum 5 referenties, met ondertekend attest van goede uitvoering van de opdrachtgever
2. Positief rapport
3. Maximaal 30 %
Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 4
truck tower-crane sharing