Avis de marché - secteurs spéciaux

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Realisatie expositie North Sea Port

Fournitures
Date publication
16-07-2018
Date limite
22-08-2018 14:45
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Pouvoirs adjudicateurs
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht | 9042 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Activités portuaires | De heer Mark Van den Bosch
Codes sujets (CPV)
39154000 - Équipements d'exposition
45212312 - Travaux de construction de parcs des expositions
Contenu bref
Sinds december 2017 zijn de havens van Gent en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) gefuseerd. North Sea Port is de naam en het nieuwe merk van deze grensoverschrijdende haven. Hiermee zet de nieuwe haven zich stevig op de (Europese) kaart, met onder meer volgende karakteristieken:
• de nummer 10 in Europa inzake goederenoverslag via zeevaart
• de nummer 3 in Europa inzake toegevoegde waarde
• een grensoverschrijdend havengebied van haast 20.000 voetbalvelden en dat maar liefst 60 kilometer lang
• 1.000 hectare uit te geven grond
• 98.000 mensen die er hun brood verdienen, 525 bedrijven en 307 vertegenwoordigers van de aandeelhouders.
De maatschappelijke zetel van onze Europese holding is ondergebracht in het voormalige gemeentehuis van het Nederlandse Sas Van Gent, symbolisch in het midden van het havengebied en net aan de grens van beide landen.
North Sea Port wil het draagvlak voor de haven bestendigen en zal hiervoor, onder meer, een expositie over de hedendaagse haven realiseren op de Graslei in hartje Gent, in het Huis van de Vrije Schippers – een beschermd pand met een eeuwenlange geschiedenis. Het havenbedrijf kocht het pand in 2011. Het wordt momenteel gerestaureerd en zal in het najaar 2018 in gebruik worden genomen om het internationale karakter van de haven extra in de verf te zetten.
North Sea Port wil zich met deze expositie richten tot doelgroepen op het lokale, het regionale en het internationale vlak. Om deze expositie te realiseren nemen wij graag een partner onder de arm die dit project voor ons van a tot z kan realiseren: van concept tot realisatie.
De inschrijver staat in voor de invulling, uitwerking, vormgeving, realisatie, levering, plaatsing en onderhoud van de expositie.
Description
Description
Sinds december 2017 zijn de havens van Gent en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) gefuseerd. North Sea Port is de naam en het nieuwe merk van deze grensoverschrijdende haven. Hiermee zet de nieuwe haven zich stevig op de (Europese) kaart, met onder meer volgende karakteristieken:
• de nummer 10 in Europa inzake goederenoverslag via zeevaart
• de nummer 3 in Europa inzake toegevoegde waarde
• een grensoverschrijdend havengebied van haast 20.000 voetbalvelden en dat maar liefst 60 kilometer lang
• 1.000 hectare uit te geven grond
• 98.000 mensen die er hun brood verdienen, 525 bedrijven en 307 vertegenwoordigers van de aandeelhouders.
De maatschappelijke zetel van onze Europese holding is ondergebracht in het voormalige gemeentehuis van het Nederlandse Sas Van Gent, symbolisch in het midden van het havengebied en net aan de grens van beide landen.
North Sea Port wil het draagvlak voor de haven bestendigen en zal hiervoor, onder meer, een expositie over de hedendaagse haven realiseren op de Graslei in hartje Gent, in het Huis van de Vrije Schippers – een beschermd pand met een eeuwenlange geschiedenis. Het havenbedrijf kocht het pand in 2011. Het wordt momenteel gerestaureerd en zal in het najaar 2018 in gebruik worden genomen om het internationale karakter van de haven extra in de verf te zetten.
North Sea Port wil zich met deze expositie richten tot doelgroepen op het lokale, het regionale en het internationale vlak. Om deze expositie te realiseren nemen wij graag een partner onder de arm die dit project voor ons van a tot z kan realiseren: van concept tot realisatie.
De inschrijver staat in voor de invulling, uitwerking, vormgeving, realisatie, levering, plaatsing en onderhoud van de expositie.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45212312 - Travaux de construction de parcs des expositions
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Qualité: Concept en inhoud - 35
Qualité: Technisch ontwerp en realisatie - 25
Qualité: Dienstverlening, opleiding, onderhoud en actualisatie - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. zie selectiedocument
Au minimum
1. zie selectiedocument

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. zie selectiedocument
Au minimum
1. zie selectiedocument
truck tower-crane sharing