Avis de marché

Raamovereenkomst koffietoestellen en koffie

Fournitures
Date publication
10-07-2018
Date limite
30-08-2018 23:59
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
VZW Arteveldehogeschool | 9000 Gent, BE | Éducation | Griet De Poorter
Codes sujets (CPV)
15861000 - Café
39711310 - Cafetières électriques
Contenu bref
Raamovereenkomst voor het duurzaam ter beschikking stellen (verhuren) van koffietoestellen met bijhorend Service Level Agreement, en het leveren van koffie van eerlijke handel en duurzame ontwikkeling, en van biologische productie, voor gebruik in de desbetreffende toestellen voor diverse gebouwen van de Arteveldehogeschool vzw
Description
Description
Raamovereenkomst voor het duurzaam ter beschikking stellen (verhuren) van koffietoestellen met bijhorend Service Level Agreement, en het leveren van koffie van eerlijke handel en duurzame ontwikkeling, en van biologische productie, voor gebruik in de desbetreffende toestellen voor diverse gebouwen van de Arteveldehogeschool vzw.
De Arteveldehogeschool vzw beoogt voor deze opdracht om:
- in zekere mate en voor zover verenigbaar met het Europees en het Belgisch wettelijk kader (de Europese richtlijnen en de Belgische overheidsopdrachtenwetgeving) tegemoet te komen aan duurzaamheidscriteria.
- koffie aan te kopen die geproduceerd en verhandeld wordt volgens principes van eerlijke handel en duurzame ontwikkeling.
- koffie aan te kopen die van biologische productie is.
Dit wordt door de aanbestedende overheid verder toegelicht in de opdrachtdocumenten van fase 2 van de procedure.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15861000 - Café
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
truck tower-crane sharing