Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleg kunstgrasterrein en vernieuwen verlichting A-terrein - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
30-04-2020
Date limite
18-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Sint-Martens-Latem | 9830 Sint-Martens-Latem, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Michael Verlijsen
Codes sujets (CPV)
39293300 - Gazon artificiel
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur
Contenu bref
Aanleg nieuw kunstgrasterrein en vernieuwen verlichting A-terrein
Afmetingen:
voetbalveld 65,40 x 109 meter (speelveld 59,4 x 103 meter) = 7129m².
Description
Description
Aanleg nieuw kunstgrasterrein en vernieuwen verlichting A-terrein
Afmetingen:
voetbalveld 65,40 x 109 meter (speelveld 59,4 x 103 meter) = 7129m².
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39293300 - Gazon artificiel
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Prix: 40
Qualité: Garanties - Garanties
Qualité: Kwaliteit aangeboden materialen - Kwaliteit aangeboden materialen
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Technische bekwaamheid: Een lijst van werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen da de werken naar behoren zijn uitgevoerd.
Au minimum
1. De kandidaat dient aan te tonen dat deze zelf als hoofdaannemer in de voorbije vijf jaar vanaf datum aanbesteding, 5 FIFA Quality gecertificeerde kunstgrasvelden gelijkaardig aan dit project heeft aangelegd. Hij voegt getuigschriften van goede uitvoering van deze werken bij zijn inschrijving. De getuigschriften vermelden minimaal de plaats van de werken en de opdrachtgever, de contactpersoon en telefoonnummer.
De kandidaat levert een FIFA Quality laborapport van de voorgestelde constructie (tapijt, zand, kurk en shockpad). Dit rapport omvat o.a. de balrol na slijtage met lisport XL.
Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 3
truck tower-crane sharing