Avis d’attribution de marché

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE GESPREIDE LEVERING VAN MEUBILAIR

Fournitures
Date publication
17-07-2018
Valeur
200.000,00 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
GAN - Technische Dienst | 1150 Brussel, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Environnement
Codes sujets (CPV)
39100000 - Mobilier
Contenu bref
Het voorwerp van de opdracht is de gespreide levering van meubilair en de levering rechtstreeks op de verschillende sites van het Agentschap.
De opdracht heeft een looptijd van twee jaar vanaf zijn gunning, met mogelijke verlenging voor een bijkomend jaar.
De opdracht bestaat uit 3 percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund. De inschrijvers mogen geen offertes indienen met kortingen die gelden bij toekenning van verschillende percelen.
PERCEEL 1. Kleerkasten
PERCEEL 2. Kantoormeubilair
PERCEEL 3. Bureaustoelen
Prix

Lot 1: Kleerkasten

Offres reçues
9
Valeur
80.000,00 EUR
Entreprises
De Raat Security Products | 2200 Herentals, BE

Lot 2: Kantoormeubilair

Offres reçues
6
Valeur
80.000,00 EUR
Entreprises
OKA | 6000 Charleroi, BE

Lot 3: Bureaustoelen

Offres reçues
6
Valeur
40.000,00 EUR
Entreprises
OKA | 6000 Charleroi, BE
truck tower-crane sharing