Avis de marché

Dodávka regálů, zamřížovaných přepážek a přidružených služeb

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Evropská komise | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Dodávka regálů, zamřížovaných přepážek a přidružených služeb
Description
Description
Dodávka regálů, zamřížovaných přepážek a přidružených služeb
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za 3 uplynulá účetní období, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,
— prohlášení o konkrétním průměrném ročním obratu týkajícím se této zakázky, který byl realizován v průběhu posledních 3 účetních období.
Au minimum
Vybrán bude moci být pouze uchazeč, který poskytne důkaz o celkovém průměrném ročním obratu za uplynulá 3 účetní období ve výši 800 000 EUR

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— uchazeč předloží důkaz o provedení 5 dodávek s instalací regálů včetně příkladu dodávky s instalací pevných archivačních regálů, příklad dodávky s instalací pevných regálů pro knihovny, 2 příklady dodávky s instalací mobilních regálů a příklad dodávky s instalací průmyslových regálů, které byly provedeny v posledních 3 letech s uvedením částky, délky trvání, data zahájení a úplnými kontaktními údaji (kontaktní jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) jejich veřejných či soukromých příjemců,
— uchazeč musí prokázat existenci organizace založené na systému kvality odpovídajícím alespoň normě ISO 9001:
—— dodáním ověřené kopie certifikátu ISO 9001 s upřesněním odvětví, na který se certifikát vztahuje, a akreditovaného organismu, který certifikát vydal, nebo
—— dodáním kopie obdobného ověřeného potvrzení, jehož použití, po provedení auditu třetí stranou, může mít za následek jeho uznání co by certifikátu, oprávnění nebo souhlasu, nebo
—— dodáním dokumentace systému řízení kvality zavedeným uchazečem současně s písemným a podepsaným závazkem (před zveřejněním oznámení o zakázce) osoby způsobilé k zastupování společnosti; tato dokumentace musí obsahovat alespoň:
—— politiku kvality a cíle „kvality“,
—— dokumentační systém (správu vnitřních a vnějších dokumentů, správu nahrávek, správu odchylek, preventivní zásahy, opravné zásahy a interní audity),
—— mapování a definování užívaných procesů,
—— kontrolní systém (interní audit,...),
—— systém analýzy výsledků (oběžník, stížnosti, dotazníky, dotazníky spokojenosti, ukazatele,...),
—— plán úpravy a optimalizace (plán podniku, akční plán řízení a služeb,...).
Au minimum
Aby byli vybráni, musí uchazeči předložit:
(1) Pro dodávku s instalací pevných archivačních regálů, důkaz o minimální hodnotě ve výši 25 000 EUR;
(2) Pro dodávku s instalací pevných regálů pro knihovnu, důkaz o minimální hodnotě ve výši 20 000 EUR;
(3) Pro dodávku s instalací mobilních archivačních regálů, o minimální hodnotě ve výši 40 000 EUR ke každé z obou referencí;
(4) Pro dodávku s instalací průmyslových regálů, důkaz o minimální hodnotě ve výši 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing