Avis de marché

Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Europa-Kommissionen | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester
Description
Description
Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— kopi af regnskaber (balancer og resultatopgørelser) for de seneste 3 regnskabsår, hvoraf det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de seneste 3 år, skal tilbudsgiveren fremlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende,
— erklæring vedrørende den specifikke årlige omsætning af relevans for denne kontrakt, som er opnået i løbet af de seneste 3 regnskabsår.
Au minimum
For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig samlet årlig omsætning for de seneste 3 regnskabsår på 800 000 EUR

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— tilbudsgiveren skal fremlægge bevis for udførelse af 5 leveringer med installation af reoler, herunder 1 eksempel på levering med installation af faste arkivreoler, 1 eksempel på levering med installation af faste biblioteksreoler, 2 eksempler på levering med installation af mobile reoler samt 1 eksempel på levering med installation af industrireoler, og som er blevet udført i løbet af de sidste 3 år med angivelse af deres beløb, varighed, begyndelsesdato og komplette kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) på de offentlige eller private modtagere,
— tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at tilrettelæggelsen er baseret på et kvalitetssikringssystem, der som minimum svarer til kravene i ISO 9001-standarden:
— enten ved at fremlægge en kopi af ISO 9001-certifikatet, hvoraf det fremgår, hvilket område certifikatet dækker, samt hvilket akkrediteret organ der har udstedt det,
— eller ved at fremlægge en bekræftet kopi af en anden tilsvarende reference, som efter revision af en tredjepart vil kunne genkendes som et certifikat, som f.eks. en godkendelse eller en autorisation,
— eller ved at fremlægge dokumentation for det kvalitetsledelsessystem, som tilbudsgiveren benytter sig af, med et skriftligt tilsagn (fra før offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen) fra den person, som er bemyndiget til at forpligte virksomheden; denne dokumentation skal som minimum indeholde:
—— kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene,
—— et dokumentationssystem (behandling af interne og eksterne dokumenter, behandling af registreringer, behandling af uoverensstemmelser, forebyggende og korrigerende tiltag samt intern revision),
—— en kortlægning og en definition af de anvendte processer,
—— et kontrolsystem (intern revision etc.),
—— et resultatanalysesystem (ledelsens evaluering, klager, undersøgelser, tilfredshed, indikatorer etc.),
—— en tilpasnings- og forbedringsplan (virksomhedsplan, handlingsplan fra direktioner og afdelinger etc.).
Au minimum
For at blive valgt skal tilbudsgiverne fremlægge bevis for:
(1) levering og installation af faste arkivreoler for en værdi på mindst 25 000 EUR;
(2) levering og installation af faste biblioteksreoler for en værdi på mindst 20 000 EUR;
(3) levering og installation af mobile reoler for en værdi på mindst 40 000 EUR for hver af de 2 referencer;
(4) levering og installation af industrireoler for en værdi på mindst 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing