Avis de marché

Riiulite ja võreseinte tarnimine ja seotud teenused

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Euroopa Komisjon | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Riiulite ja võreseinte tarnimine ja seotud teenused
Description
Description
Riiulite ja võreseinte tarnimine ja seotud teenused
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— Koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja kasumiaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse maksustamiseelse aastakasumi kohta viimase 3 aasta lõikes. Kui raamatupidamisaruanded või kinnitus näitavad viimase 3 aasta kohta keskmiselt kahjumit, peab pakkuja esitama mõne muu dokumendi, mis tõendab tema finants- ja majandussuutlikkust, näiteks asjakohase tagatise kolmandalt poolelt (nt emaettevõttelt), kinnitused audiitoritelt, vannutatud raamatupidajatelt või samaväärsed dokumendid;
— kinnitus kõnealuse lepinguga hõlmatud valdkonna viimase 3 majandusaasta erikäibe kohta.
Au minimum
Pakkuja peab valituks osutumiseks tõendama, et tema viimase 3 majandusaasta keskmine kogukäive on 800 000 EUR.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— pakkuja esitab tõenduse, et on viimase 3 aasta jooksul tarninud riiuleid koos paigaldamisega 5 korda, millest lisab ühe näite tarnitud püsiva arhiveerimisriiuli kohta, ühe näite tarnitud püsivatest riiulitest raamatukogule, kaks näidet tarnitud ja paigaldatud liigutatavate riiulite kohta ja ühe näite koos paigaldamisega tarnitud riiulitest tööstusele ja lisab tarnete maksumuse, kestuse, alguse kuupäeva ja saajateks olevate riigiasutuste või eraettevõtete kõik vajalikud kontaktandmed (kontaktisiku nime, kontaktaadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi);
— pakkuja peab esitama tõendid kvaliteedisüsteemil põhineva korralduse kohta, mis vastab vähemalt ISO 9001 standardi nõuetele:
—— kas esitades ISO 9001 sertifikaadi koopia, milles täpsustatakse hõlmatud valdkond ja sertifikaadi väljastanud akrediteeritud asutus, või
—— esitades koopia kõigist asjakohastest samaväärsetest viitavatest dokumentidest, nagu pärast kolmanda osapoole tehtud auditit väljastatud sertifikaat, tunnistus või luba, või
—— esitades dokumendid pakkuja rakendatud kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta koos ettevõtja kohustust võtma volitatud isiku kirjaliku ja (enne hanketeate avaldamist) allkirjastatud kohustusega; kõnealused dokumendid peavad sisaldama vähemalt järgmist:
—— kvaliteedipoliitika ja kvaliteedi eesmärgid;
—— dokumendisüsteem (sise- ja välisdokumentide kontroll, salvestiste kontroll, mittevastavuste kontroll, ennetusmeetmed, parandusmeetmed ja siseauditid);
—— rakendatavate protsesside ülevaade ja määratlus;
—— kontrollisüsteem (siseaudit jne);
—— tulemuste analüüsi süsteem (juhtkonna ülevaade, kaebused, uuringud, rahulolu, näitajad jne);
—— kohandamise ja parandamise plaan (äriplaan, tegevuse, juhtimise, teenuste jne plaan).
Au minimum
Pakkuja peab valituks osutumiseks tõendama:
(1) püsivate arhiveerimisriiulite koos paigaldamisega tarne minimaalse väärtuse 25 000 EUR;
(2) püsivate raamatukogu riiulite koos paigaldamisega tarne minimaalse väärtuse 20 000 EUR;
(3) liigutatavate riiulite koos paigaldamisega tarne minimaalse väärtuse 40 000 EUR mõlemal kahel viitel;
(4) tööstusele mõeldud riiulite koos paigaldamisega tarne minimaalse väärtuse 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing