Avis de marché

Hyllyjärjestelmien, ritiläseinien ja näihin liittyvien palveluiden toimittaminen

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Euroopan komissio | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Hyllyjärjestelmien, ritiläseinien ja näihin liittyvien palveluiden toimittaminen
Description
Description
Hyllyjärjestelmien, ritiläseinien ja näihin liittyvien palveluiden toimittaminen
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätösasiakirjoista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen tulos ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta tuloksesta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai muun vastaavan asiantuntijan lausunto,
— ilmoitus tähän sopimukseen liittyvästä vuotuisesta erityisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.
Au minimum
Voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava 3:n viime tilikauden osalta todisteet keskimääräisestä vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta, jonka suuruus on 800 000 EUR,

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— tarjoajan tulee toimittaa todisteet siitä, että se on suorittanut 5 hyllyjärjestelmien toimitusta asennuksineen, joista yhteen kuului kiinteiden arkistohyllyjen toimitus asennuksineen, yhteen kuului kiinteiden kirjastohyllyjen toimitus asennuksineen, kahteen (2) liikuteltavien hyllystöjen toimitus asennuksineen ja yhteen teollisuushyllystöjen toimitus asennuksineen. Näiden toimitusten suorituksen tulee olla tapahtunut 3:na viime vuotena, ja tarjoajan tulee ilmoittaa toimitusten summat, kestoajat, aloitusaika ja toimitusten julkisten tai yksityisten vastaanottajien täydelliset yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite),
— tarjoajan täytyy näyttää, että sillä on laatujärjestelmä, joka vastaa vähintään ISO 9001 -standardin vaatimuksia:
—— joko esittämällä kopio ISO 9001 -sertifikaatista, josta käy ilmi mitä alaa se koskee ja sertifikaatin myöntänyt taho,
—— tai esittämällä minkä tahansa sellaisen vastaavan auktorisoidun asiakirjan kopio, jonka väitteet voidaan tarkastaa kolmannen osapuolen toimesta tai jolla on sertifikaatin, myönnetyn erityisluvan tai hyväksynnän luonne,
—— tai esittämällä sellaisen laatujärjestelmän dokumentaatio, jonka tarjoaja on toteuttanut, yrityksen nimenkirjoitusoikeuden haltijan (ennen hankintailmoituksen julkaisemista) antamalla kirjallisella sitoumuksella ja allekirjoituksella varustettuna. Kyseisen dokumentaation tulee sisältää vähintään seuraavat:
—— noudatettu laatupolitiikka ja laatutavoitteet,
—— dokumentaatiojärjestelmä (sisäisten ja ulkoisten asiakirjojen hallinta, kirjausten hallinta, poikkeamien hallinta, laatuongelmien ennaltaehkäisy-, korjaus- ja sisäisen tarkastuksen toimet),
—— sovellettavien prosessien kartoitus ja määrittely,
—— tarkastusjärjestelmä (sisäinen tarkastus jne.),
—— tulosten analysointijärjestelmä (johdon katselmus, valitukset, selvitykset, tyytyväisyys, indikaattorit jne.),
—— korjaus- ja parannussuunnitelma (yrityssuunnitelma, johdon ja eri osastojen toimintasuunnitelma tms.).
Au minimum
Tullakseen valituiksi tarjoajien on toimitettava todisteet seuraavista:
1) kiinteiden arkistohyllyjen toimituksen asennuksineen tulee olla arvoltaan vähintään 25 000 EUR,
2) kiinteiden kirjastohyllyjen toimituksen asennuksineen tulee olla arvoltaan vähintään 20 000 EUR,
3) liikuteltavien hyllyjen toimituksen asennuksineen tulee olla arvoltaan vähintään 40 000 EUR kunkin kahden referenssin osalta,
4) teollisuushyllyjärjestelmätoimituksen asennuksineen tulee olla arvoltaan vähintään 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing