Avis de marché

Soláthar seilfeanna, spiaraí líontáin sreinge agus seirbhísí gaolmhara

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
An Coimisiún Eorpach | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Soláthar seilfeanna, spiaraí líontáin sreinge agus seirbhísí gaolmhara
Description
Description
Soláthar seilfeanna, spiaraí líontáin sreinge agus seirbhísí gaolmhara
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— cóip de na ráitis airgeadais (cláir chomhardaithe agus cuntais bhrabúis agus caillteanais) le haghaidh na 3 bliana airgeadais seo a chuaigh thart, ina dtaispeántar an brabús bliantúil roimh cháin. Mura bhfuil an tairgeoir, ar chúis bailí éigin, in ann iad sin a sholáthar, ní mór dó dearbhú a iniamh i leith brabús bliantúil roimh cháin le haghaidh na 3 bliana seo a chuaigh thart. Má thaispeántar meánchaillteanas ar na ráitis airgeadais nó ar an dearbhú thar thréimhse na 3 bliana seo a chuaigh thart, beidh ar an tairgeoir doiciméad eile a sholáthar mar chruthúnas ar a chumas airgeadais agus eacnamaíoch, amhail an ráthaíocht iomchuí ó thríú páirtí (e.g. máthairchuideachta), nó ráitis ó iniúchóirí, cuntasóirí cairte nó a gcoibhéis,
— ráiteas maidir leis an láimhdeachas bliantúil sainiúil a bhaineann leis an gconradh seo, arna bhaint amach le linn na 3 bliana airgeadais seo a chuaigh thart.
Au minimum
Le bheith roghnaithe, ní mór don tairgeoir cruthúnas a sholáthar ar mheánláimhdeachas bliantúil 800 000 EUR i gcomhair na 3 bliana airgeadais seo a chuaigh thart

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— ní foláir don tairgeoir cruthúnas a sholáthar faoi fhorfheidhmiú 5 sheachadadh le suiteáil seilfeanna, lena n-áirítear sampla amháin de sheachadadh le suiteáil seilfeanna cartlannaithe seasta, sampla amháin de sheachadadh le suiteáil seilfeanna seasta do leabharlanna, 2 shampla de sheachadadh le suiteáil seilfeanna soghluaiste, agus sampla amháin de sheachadadh seilfeanna tionsclaíocha, agus a feidhmíodh le 3 bliana anuas, lena méid, a n-achar, a ndáta tosaigh agus sonraí teagmhála iomlána (ainm teagmhála, seoladh, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist) dá bhfaighteoirí poiblí nó príobháideacha,
— ní foláir don tairgeoir a chruthú gurb ann d’eagras bunaithe ar chóras ráthaithe cáilíochta a shásaíonn ar a laghad ceanglais chaighdeán ISO 9001:
—— trí chóip den deimhniú ISO 9001 a sholáthar ina sonraítear an limistéar clúdaithe agus an comhlacht creidiúnaithe a d’eisigh an deimhniú úd,
—— nó trí chóip a sholáthar d’aon teistiméireacht choibhéiseach eile a d’fhéadfadh teacht faoi réir, tar éis iniúchta le tríú páirtí, aitheantais ar nós deimhniúcháin, údarúcháin nó creidiúnúcháin,
—— nó trí dhoiciméadúchán a sholáthar faoin gcóras bainistíochta cáilíochta arna chur i bhfeidhm ag an tairgeoir, le tiomantas i scríbhinn sínithe ag an duine údaraithe chun an tairgeoir a chur faoi cheangal, caithfear an méid a leanas ar a laghad bheith sonraithe ar an doiciméadúchán:
—— an beartas cáilíochta agus na cuspóirí cáilíochta,
—— córas doiciméadach (rialú doiciméad inmheánach agus seachtrach, rialú taifeadtaí, rialú míréireachtaí, bearta coisctheacha, bearta ceartaitheacha agus iniúchtaí inmheánacha),
—— léarscáilú agus sainmhíniú na bpróiseas a gcuirfear chun feidhme,
—— córas fíorúcháin (iniúchadh inmheánach, etc.),
—— córas anailíse ar na torthaí (athbhreithniú bainistíochta, gearáin, suirbhéanna, sástacht, táscairí, etc.),
—— plean coigeartaithe agus feabhsúcháin (plean gnó, plean gníomhaíochta bainistíochta agus seirbhísí, etc.).
Au minimum
Le bheith roghnaithe, ní mór don tairgeoir an méid seo a leanas a chruthú:
(1) Íosluach 25 000 EUR; maidir le seachadadh le suiteáil seilfeanna cartlannaithe seasta;
(2) Íosluach 20 000 EUR; maidir le seachadadh le suiteáil seilfeanna seasta do leabharlanna;
(3) Maidir le seachadadh seilfeanna soghluaiste, íosluach 40 000 EUR do gach ceann den 2 theistiméireacht;
(4) Maidir le seachadadh seilfeanna tionsclaíocha, íosluach 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing