Contract notice

Lentynų, perforuotų pertvarų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas

Supplies
Publication date
28-07-2018
Deadline
01-10-2018 15:00
Estimated total value
3000000.00 EUR
Framework Contract
yes
Procedure
Open procedure
Contracting authority
Europos Komisija | 1049 Bruxelles, BE | European institution/agency or international organisation | General public services | OIB.02.002 Marchés publics
Subject codes (CPV)
39131000 -
39131100 -
39132000 -
39152000 -
39155100 -
44316300 -
45421147 -
50324200 -
Short content
Lentynų, perforuotų pertvarų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas
Description
Description
Lentynų, perforuotų pertvarų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas
Duration
48 months
Supplementary subject codes (CPV)
39131100 -
39132000 -
39152000 -
39155100 -
44316300 -
45421147 -
50324200 -
Region codes (NUTS)
BE -
EL -
ES -
FR -
IT -
LU -
NL -
SE -
Conditions for participation

Economic and financial capacity

General
— paskutinių 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų bei pelno-nuostolio ataskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas, neatskaičius mokesčių, kopiją. Jeigu, dėl pateisinamos priežasties, konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pažymą apie 3 paskutinių metų pelną, neatskaičius mokesčių. Jeigu finansinės ataskaitos arba pažyma rodo, kad per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., patronuojančios bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą,
— pažymą apie specialią metinę apyvartą, susijusią su šia sutartimi ir pasiektą per pastaruosius 3 finansinius metus.
Minimum
Kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti, kad per paskutinius 3 finansinius metus vidutinė metinė apyvarta buvo 800 000 EUR

Technical and professional competence

General
— konkurso dalyvis pateiks 5 pristatymų su lentynų įrengimu, įskaitant pristatymo su fiksuoto archyvo lentynų įrengimo, pavyzdį, pristatymo pavyzdį su bibliotekų lentynų įrengimu, 2 pristatymo pavyzdžius su mobilių lentynų montavimu ir vieną pavyzdį pristatymo su pramoninių stelažų montavimu ir kurie buvo įgyvendinti per pastaruosius 3 metus, nurodant vertę, trukmę, darbų pradžios datą ir pilnus viešų ar privačių paslaugų gavėjų duomenis (kontakto pavadinimą, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą),
— konkurso dalyvis turi įrodyti, kad yra įkūręs kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią bent ISO 9001 standarto reikalavimus:
—— arba pateikiant patvirtintą ISO 9001 sertifikato kopiją, nurodydamas apimančią sritį ir akredituotą įstaigą, išdavusią sertifikatą,
—— pateikdama bet kokios kitos lygiavertės nuorodos, kurios taikymas gali būti pritaikytas, patvirtintą kopiją, atlikus trečiosios šalies auditą, pripažintą kaip sertifikavimą, akreditaciją ar licenziją,
—— arba pateikdama konkurso dalyvio įdiegtą kokybės valdymo sistemos dokumentaciją, pasirašytą raštišką įsipareigojimą ir (iki skelbimo apie pirkimą paskelbimo) iš asmens, turinčio įgaliojimus įsipareigoti įmonės vardu; šiuose dokumentuose turi būti bent jau:
—— kokybės politika ir „kokybės“ tikslai,
—— dokumentinė sistema (vidaus ir išorės dokumentų kontrolė, įrašų kontrolė, neatitikimų valdymas, prevenciniai veiksmai, taisomieji veiksmai ir vidaus auditas),
—— taikomų procesų kartografavimas ir apibrėžimas,
—— kontrolės sistema (vidaus auditas, ...),
—— rezultatų analizės sistema (vadovybės analizė, skundai, apklausos, pasitenkinimas, rodikliai, ...),
—— koregavimo ir tobulinimo planas (įmonės planas, krypčių veiksmų planas ir paslaugos ir kt.).
Minimum
Kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti:
(1) Pristatymą su įrengimu fiksuotų lentynų archyvavimui, minimalios 25 000 EUR vertės;
(2) Pristatymą su įrengimu fiksuotų lentynų bibliotekai, minimalios 20 000 EUR vertės;
(3) Pristatymą su įrengimu fiksuotų lentynų archyvavimui, minimalios 40 000 EUR vertės kiekvienai iš 2 nuorodų;
(4) Pristatymą su įrengimu fiksuotų pramoninių lentynų, minimalios 200 000 EUR vertės.
truck tower-crane sharing