Avis de marché

Plauktu, režģotu starpsienu piegāde un saistīto pakalpojumu nodrošināšana

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Eiropas Komisija | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Plauktu, režģotu starpsienu piegāde un saistīto pakalpojumu nodrošināšana
Description
Description
Plauktu, režģotu starpsienu piegāde un saistīto pakalpojumu nodrošināšana
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— finanšu pārskatu (bilanču un peļņas un zaudējumu aprēķinu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, norādot gada pirmsnodokļu peļņu. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tādas iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti,
— paziņojums par pēdējo 3 finanšu gadu konkrēto gada apgrozījumu saistībā ar šo līgumu.
Au minimum
lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāiesniedz pierādījums par to, ka viņa vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados bijis 800 000 EUR.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— pretendentam jāiesniedz izpildes pierādījums par 5 veiktām piegādēm un plauktu uzstādīšanu, proti, 1 piegāde ar nebīdāmu plauktu (arhivēšanas vajadzībām) uzstādīšanu, 1 piegāde ar nebīdāmu grāmatplauktu uzstādīšanu, 2 piegādes ar bīdāmu plauktu uzstādīšanu un 1 piegāde ar rūpnieciskām vajadzībām paredzētu plauktu uzstādīšanu; šīm piegādēm jābūt veiktām pēdējo 3 gadu laikā, un ir jāuzrāda to vērtība, darbības laiks, sākuma datums un publisko vai privāto saņēmēju pilnīga kontaktinformācija (kontaktpersonas vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese),
— pretendentam jāpierāda, ka organizācija ir iekļauta kvalitātes nodrošināšanas sistēmā atbilstoši vismaz ISO 9001 standartam, izpildot 1 no šīm prasībām:
—— jāiesniedz ISO 9001 standarta sertifikāta kopija, norādot aptverto jomu un akreditēto struktūru, kurai sertifikāts piešķirts,
—— jāiesniedz līdzvērtīga apliecinājuma sertificēta kopija, kas trešās puses revīzijas laikā ir atzīstama par sertifikātu, apstiprinājumu vai atļauju,
—— jāiesniedz pretendenta īstenotas kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija kopā ar pilnvarotās personas rakstisku un parakstītu (pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas) apņemšanos uzņēmuma vārdā uzņemties saistības; šajā dokumentācijā jābūt ietvertam vismaz turpmāk minētajam:
—— kvalitātes politika un kvalitātes mērķi,
—— dokumentu sistēma (iekšējo un ārējo dokumentu kontrole, ierakstu pārvaldība, neatbilstību kontrole, novēršanas un labošanas pasākumi un iekšējās revīzijas),
—— piemērošanas procesu noteikšana un kartēšana,
—— pārbaudes sistēma (iekšējā revīzija u. c.),
—— rezultātu analīzes sistēma (pārvaldības, sūdzību, apsekojumu, apmierinātības, rādītāju u. c. pārskatīšana),
—— pielāgošanas un uzlabošanas plāns (uzņēmējdarbības plāns, virzienu un pakalpojumu rīcības plāns u. c.).
Au minimum
lai pretendents tiktu izraudzīts, tam jāiesniedz pierādījums par:
1) nebīdāmu plauktu (arhivēšanas vajadzībām) piegādi un uzstādīšanu ar vērtību vismaz 25 000 EUR apmērā;
2) nebīdāmu grāmatplauktu piegādi un uzstādīšanu ar vērtību vismaz 20 000 EUR apmērā;
3) bīdāmu plauktu piegādi un uzstādīšanu ar vērtību vismaz 40 000 EUR apmērā par katru no abām atsaucēm;
4) rūpnieciskām vajadzībām paredzētu plauktu piegādi un uzstādīšanu ar vērtību vismaz 200 000 EUR apmērā.
truck tower-crane sharing