Avis de marché

Provvista ta' xkafef, ħitan bix-xibka u ta' servizzi assoċjati

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Il-Kummissjoni Ewropea | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Provvista ta' xkafef, ħitan bix-xibka u ta' servizzi assoċjati
Description
Description
Provvista ta' xkafef, ħitan bix-xibka u ta' servizzi assoċjati
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— kopja tar-rendikonti finanzjarji (il-karti bilanċjali u l-kontijiet tal-qligħ u t-telf) tal-aħħar 3 snin finanzjarji, li juru l-qligħ fis-sena qabel it-taxxa. Jekk, minħabba xi raġuni valida, dak li jitfa' l-offerta ma jkunx jista' jagħtihom, għandu jehmeż rendikont tal-qligħ fis-sena qabel it-taxxa tal-aħħar 3 snin. Jekk ir-rendikonti finanzjarji jew l-istqarrija juru medja ta' telf matul l-aħħar 3 snin, dak li jitfa' l-offerta għandu jagħti dokument ieħor bħala prova tal-ħila finanzjarja u ekonomika tiegħu, bħal garanzija xierqa mingħand terza entità (pereżempju, il-kumpanija ewlenija), stqarrijiet mingħand l-awdituri, akkawntants iċċertifikati jew ekwivalenti,
— stqarrija tad-dħul annwali speċifiku marbuta ma' dan il-kuntratt, miksuba matul l-aħħar 3 snin finanzjarji.
Au minimum
Biex jintgħażel, dak li qiegħed jitfa' l-offerta għandu jagħti prova li tiġġustifika d-dħul medju fis-sena għall-aħħar 3 snin finanzjarji ta' 800 000 EUR

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— dak li jitfa' l-offerta se jipprovdi l-prova tat-twettiq ta' 5 konsenji b'installazzjoni ta' xkaffar fosthom installazzjoni ta' xkaffar fiss tal-arkivjar, mudell ta' konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar fiss għal-libreriji, 2 mudelli ta' konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar mobbli u mudell ta' konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar industrijali u li twettqu fl-aħħar 3 snin bl-ammont, il-perijodu, id-data tal-bidu u d-dettalji kompluti tagħhom (isem ta' kuntratt, indirizz, numru tat-telefon, indirizz tal-Email) tad-destinatarji pubbliċi jew privati tagħhom,
— dak li jitfa' l-offerta jista' jagħti prova tal-eżistenza ta' organizzazzjoni bbażata fuq sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità li tissodisfa mill-inqas ir-rekwiżiti tal-istandard ISO 9001:
—— kemm billi jipprovdi l-kopja konformi taċ-ċertifikat ISO 9001 li tispeċifika l-qasam kopert u l-korp akkreditat li ħareġ iċ-ċertifikat,
—— kemm billi jipprovdi l-kopja konformi ta' kull riferiment ieħor ekwivalenti li l-applikazzjoni tiegħu tista' tkun suġġetta, wara awditu minn parti terza, għal rikonoxximent bħal ċertifikazzjoni, awtorizzazzjoni jew approvazzjoni,
—— kif ukoll billi jipprovdi dokumentazzjoni tas-sistema tal-immaniġġjar tal-kwalità implimentata minn dak li jitfa' l-offerta, b'impenn miktub u ffirmat (qabel il-pubblikazzjoni tal-avviż dwar kuntratt) tal-persuna awtorizzata li taħtar l-intrapriża; din id-dokumentazzjoni għandha tinkludi mill-inqas:
—— il-politika tal-kwalità u l-objettivi "kwalità",
—— sistema dokumentarja (il-kontroll tad-dokumenti interni u esterni, il-kontroll tar-reġistrazzjonijiet, il-kontroll tan-nuqqasijiet ta' konformità, azzjonijiet preventivi, azzjonijiet korrettivi u awditi interni),
—— mappa u definizzjoni tal-proċessi li jridu jiġu applikati,
—— sistema ta' verifika (awditu intern,...),
—— sistema ta' analiżi tar-riżultati (reviżjoni tal-maniġment, ilmenti, mistoqsijiet, sodisfazzjon, indikaturi,...),
—— pjan ta' aġġustament u ta' titjib (pjan ta' negozju, pjan ta' azzjonijiet ta' tmexxija u ta' servizzi,...).
Au minimum
Biex jintagħżlu, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi:
(1) Għall-konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar fiss tal-arkivjar, valur minimu ta' 25 000 EUR;
(2) Għall-konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar fiss għal-librerija, valur minimu ta' 20 000 EUR;
(3) Għall-konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar mobbli, valur minimu ta' 40 000 EUR għal kull waħda miż-2 referenzi;
(4) Għall-konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar industrijali, valur minimu ta' 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing