Avis de marché

Levering van rekken en scheidingswanden uit traliewerk en verlening van aanverwante diensten

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Europese Commissie | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Levering van rekken en scheidingswanden uit traliewerk en verlening van aanverwante diensten
Description
Description
Levering van rekken en scheidingswanden uit traliewerk en verlening van aanverwante diensten
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— Een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals een passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig.
— Een verklaring over de specifieke jaaromzet met betrekking tot het voorwerp van de opdracht die tijdens de laatste 3 boekjaren is gerealiseerd.
Au minimum
om te worden geselecteerd, moet de inschrijver voor de laatste 3 boekjaren een gemiddelde jaaromzet aantonen van 800 000 EUR.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— de inschrijver moet de uitvoering aantonen van 5 leveringen met installatie van rekken, waaronder 1 voorbeeld van een levering met installatie van vaste archiefrekken, 1 voorbeeld van een levering met installatie van vaste rekken voor bibliotheken, 2 voorbeelden van leveringen met installatie van mobiele rekken en 1 voorbeeld van een levering met installatie van industriële rekken, die in de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd met vermelding van de waarde, de looptijd, de aanvangsdatum en de volledige gegevens (naam van de contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres) van de publiek- of privaatrechtelijke begunstigden;
— de inschrijver moet aantonen dat de organisatie is gebaseerd op een kwaliteitsborgingssysteem dat minstens beantwoordt aan de vereisten van de norm ISO 9001:
—— hetzij door de verstrekking van een gewaarmerkte kopie van het ISO 9001-certificaat met vermelding van het bestreken gebied en van de erkende instantie die het certificaat heeft afgeleverd,
—— hetzij door de verstrekking van de gewaarmerkte kopie van elke andere gelijkwaardige referentie waarvan de toepassing, na een audit door een derde partij, het voorwerp kan uitmaken van een erkenning, zoals een certificering, een machtiging of een goedkeuring,
—— hetzij door de verstrekking van documentatie van het kwaliteitsbeheersysteem dat door de inschrijver ten uitvoer is gelegd, met een geschreven en ondertekende intentieverklaring (vóór de bekendmaking van de aankondiging van opdracht) van de persoon die gemachtigd is om het bedrijf in dienst te nemen; deze documentatie moet minstens het volgende omvatten:
—— het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen,
—— een documentatiesysteem (beheer van interne en externe documenten, beheer van registraties, beheer van gevallen van niet-conformiteit, preventieve acties, corrigerende acties en interne audits),
—— een inkaartbrenging en bepaling van het toe te passen proces,
—— een controlesysteem (interne audit enz.),
—— een systeem voor de analyse van de resultaten (toetsing van het beheer, klachten, onderzoeken, tevredenheid, indicatoren enz.),
—— een plan voor aanpassing en verbetering (bedrijfsplan, actieplan voor het beheer en de dienstverlening enz.).
Au minimum
om geselecteerd te worden, moet de inschrijver het volgende aantonen:
1) voor de levering met installatie van vaste archiefrekken, een minimumwaarde van 25 000 EUR;
2) voor de levering met installatie van vaste rekken voor bibliotheken, een minimumwaarde van 20 000 EUR;
3) voor de levering met installatie van mobiele rekken, een minimumwaarde van 40 000 EUR voor elk van de 2 referenties;
4) voor de levering met installatie van industriële rekken, een minimumwaarde van 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing