Avis de marché

Furnizare de rafturi, pereți despărțitori din grilaje și servicii conexe

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Comisia Europeană | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Furnizare de rafturi, pereți despărțitori din grilaje și servicii conexe
Description
Description
Furnizare de rafturi, pereți despărțitori din grilaje și servicii conexe
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— o copie a situațiilor financiare (bilanț și cont de profit și pierdere) pentru ultimele 3 exerciții financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declarație privind profiturile anuale înainte de impozitare din ultimii 3 ani. În cazul în care situațiile financiare sau declarația indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimelor 3 exerciții, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară și economică, precum o garanție corespunzătoare din partea unei terțe părți (de exemplu, compania-mamă), declarații din partea auditorilor, experților contabili sau documente echivalente,
— o declarație privind cifra de afaceri anuală specifică legată de obiectul contractului, realizată în ultimele 3 exerciții financiare.
Au minimum
Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada o cifră de afaceri medie anuală de peste 800 000 EUR pentru ultimele 3 exerciții financiare

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— ofertantul va furniza dovada executării a 5 livrări cu instalare de rafturi, dintre care un exemplu de livrare cu instalare de rafturi fixe pentru arhivare, un exemplu de livrare cu instalarea de rafturi fixe pentru biblioteci, 2 exemple de livrare cu instalare de rafturi mobile și un exemplu de livrare cu instalare de rafturi industriale și care au fost executate în ultimii 3 ani cu suma, durata, data, data lor de începere și datele complete (numele de contact, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail) ale beneficiarilor publici sau privați,
— Ofertantul trebuie să dovedească existența unei organizații bazate pe un sistem de asigurare a calității care să îndeplinească cel puțin cerințele standardului ISO 9001:
—— fie prin furnizarea unei copii conforme cu originalul a certificatului ISO 9001 care să precizeze domeniul acoperit și organismul acreditat care a eliberat certificatul,
—— fie prin furnizarea unei copii conforme cu originalul a oricărui alt document de referință echivalent unde candidatura face obiectul acestuia, în urma unui audit realizat de o terță parte, a unei recunoașteri precum o certificare, o atestare a competențelor sau o autorizație,
— fie prin furnizarea unei documentații a sistemului de gestionare a calității implementat de ofertant, cu un angajament scris și semnat (înainte de publicarea anunțului de participare) de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea; această documentație trebuie să includă cel puțin:
—— politica în domeniul calității și obiectivele "de calitate",
—— un sistem documentar (verificarea documentelor interne și externe, verificarea înregistrărilor, verificarea neconformităților, acțiuni preventive, acțiuni corective și audituri interne),
——o cartografiere și o definire a proceselor care vor fi aplicate,
—— un sistem de verificare (audit intern, ...),
—— un sistem de analiză a rezultatelor (revizuirea management-ului, reclamațiilor, sondajelor, satisfacției, indicatorilor, ...),
—— un plan de ajustare și îmbunătățire (plan de afaceri, plan de acțiune de direcții și servicii, etc.).
Au minimum
Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să prezinte dovezi privind:
(1) Pentru livrarea cu instalarea de rafturi fixe pentru arhivare, o valoare minimă de 25 000 EUR;
(2) Pentru livrarea cu instalarea de rafturi fixe pentru bibliotecă, o valoare minimă de 20 000 EUR;
(3) Pentru livrarea cu instalarea de rafturi mobile, o valoare minimă de 40 000 EUR pentru fiecare din cele 2 referințe;
(4) Pentru livrarea cu instalarea de rafturi industriale, o valoare minimă de 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing