Avis de marché

Tillhandahållande av hyllor, gallerväggar och tillhörande tjänster

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Europeiska kommissionen | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Tillhandahållande av hyllor, gallerväggar och tillhörande tjänster
Description
Description
Tillhandahållande av hyllor, gallerväggar och tillhörande tjänster
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
– En kopia av boksluten (balans- och resultaträkningar) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.
– uppgift om specifik årsomsättning med anknytning till detta kontrakt, som härrör från de 3 senaste räkenskapsåren.
Au minimum
För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på en genomsnittlig årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren på 800 000 EUR

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
– anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis på utförande av 5 leveranser med montering av hyllor, varav 1 exempel på leverans med montering av fasta arkiveringshyllor, 1 exempel på leverans med montering av fasta bibliotekshyllor, 2 exempel på leverans med montering av mobila hyllor och 1 exempel på leverans med montering av industrihyllor, som utförts under de 3 senaste åren med summa, löptid, startdatum och fullständiga kontaktuppgifter (kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, e-postadress) för offentliga eller privata mottagare
– anbudsgivaren måste kunna bevisa att en organisation baserad på ett kvalitetssäkringssystem finns och att den som minst uppfyller kraven i ISO-standard 9001:
–– genom tillhandahållande av en certifierad kopia på ISO-certifikat 9001 som preciserar området som omfattas samt det ackrediterade organet som utfärdat certifikatet
–– genom tillhandahållande av en certifierad kopia på alla andra likvärdiga förteckningar rörande ansökan, efter granskning av tredje part, som erkänns som certifiering, behörighetsförklaring eller auktorisation,
–– eller genom tillhandahållande av dokumentation för ett kvalitetsledningssystem som anbudsgivaren har genomfört, med en skriftlig försäkran som är godkänd (innan publikation av meddelande om upphandling) av den person som är behörig att ingå avtal för företaget. Denna dokumentation måste som minst innehålla:
–– kvalitetspolicy och “kvalitetsmål”
–– ett dokumentationssystem (kontroll av interna och externa dokument, kontroll av registreringar, kontroll av bristande överensstämmelser, förebyggande åtgärder, avhjälpande åtgärder och interna granskningar)
–– en kartläggning och en definition av processen som ska tillämpas
–– ett verifikationssystem (intern granskning...)
–– ett system för resultatanalys (översyn av regelverk, klagomål, undersökningar, nöjdhet, indikatorer...)
–– en plan för justering och förbättring (affärsplan, handlingsplan för ledning och tjänster, etc.)
Au minimum
För att kunna bli utvald ska anbudsgivarna lämna bevis på följande:
(1) för leverans och montering av fasta arkiveringshyllor, med ett minsta värde på 25 000 EUR
(2) för leverans och montering av fasta bibliotekshyllor, med ett minsta värde på 20 000 EUR
(3) för leverans och montering av mobila hyllor, med ett minsta värde på 40 000 EUR för vardera av de 2 referenserna
(4) för leverans och montering av industrihyllor, med ett minsta värde på 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing