Avis d’attribution de marché

21-095.6 Paštika - pořízení a ochraňování

Fournitures
Date publication
07-12-2022
Pouvoirs adjudicateurs
Správa státních hmotných rezerv | 15000 Praha, CZ | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Ing. Lucie Leipertová
Codes sujets (CPV)
15131000 - Conserves et préparations à base de viande
15131310 - Pâté
63100000 - Services de manutention et d'entreposage de cargaisons
Contenu bref
Předmětem veřejné zakázky je: a) pořízení 150 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik (dále „HR paštik“ nebo také „paštik“) b) ochraňování 150 tun paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Předmět VZ je rozdělen na 6 samostatných částí, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 3: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 4: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 5: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 6: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik;
Prix

Lot N006/22/V00027074/006: Část 6: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot N006/22/V00027074/002: Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot N006/22/V00027074/003: Část 3: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot N006/22/V00027074/004: Část 4: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot N006/22/V00027074/001: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot N006/22/V00027074/005: Část 5: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing