Avis d’attribution de marché

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO PRŮBĚŽNÉ A OPAKOVANÉ NÁKUPY ZÁKLADNÍHO SORTIMENTU PEČIVA A OSTATNÍCH PEKAŘSKÝCH A CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - ZÁŘÍ_1/2022

Fournitures
Date publication
07-12-2022
Pouvoirs adjudicateurs
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 12808 Praha, CZ | Agence/office national(e) ou fédéral(e) | Santé | Mgr. Monika Trávničková
Codes sujets (CPV)
15812000 - Pâtisserie et gâteaux
Contenu bref
Dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů pekařských a cukrářských výrobků do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
truck tower-crane sharing