Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - het huren van koffieautomaten voor het nieuw administratief centrum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Fournitures
Date publication
16-07-2018
Date limite
08-08-2018 00:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
gemeente Beveren | 9120 Beveren, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Christopher De Paepe
Codes sujets (CPV)
15860000 - Café, thé et produits connexes
39711310 - Cafetières électriques
Contenu bref
het huren van koffieautomaten voor het nieuw administratief centrum
Description
Description
het huren van koffieautomaten voor het nieuw administratief centrum
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15860000 - Café, thé et produits connexes
Codes de région (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit van toestellen, toebehoren en dienstverlening - 50
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, type toestellen, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Au minimum
1. Minimum 5 referenties waarvan 2 voor openbare besturen (minstens 10 toestellen) opgeven.
truck tower-crane sharing