Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - raamcontract leveren en plaatsen feestverlichting eindejaarsperiode 2020-2024 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Fournitures
Date publication
29-04-2020
Date limite
29-05-2020 11:30
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Mortsel | 2640 Mortsel, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Saskia Couvreur
Codes sujets (CPV)
31522000 - Lampes décoratives pour arbres de Noël
31527200 - Éclairage extérieur
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur
Contenu bref
raamcontract leveren en plaatsen feestverlichting eindejaarsperiode 2020-2024
Description
Description
raamcontract leveren en plaatsen feestverlichting eindejaarsperiode 2020-2024
Codes sujets supplémentaires (CPV)
31527200 - Éclairage extérieur
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 65
Qualité: voorgestelde feestverlichting - voorgestelde feestverlichting
Qualité: uitvoeringstermijn plaatsing - uitvoeringstermijn plaatsing
Qualité: Herstellen of vervangen defecte items - Herstellen of vervangen defecte items
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
1. EUR 66.000,00 excl. BTW/jaar

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Beschrijvingen en foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
2. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Au minimum
1. Beschrijvingen en foto's van alle aangeboden items
2. Minimaal 3 leveringen voor openbare besturen
truck tower-crane sharing