Imelda VZW
Avis de marché simplifié

Dranken - Leveren van dranken (frisdranken, bieren en wijnen)

Deze opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van dranken (frisdranken, bieren en wijnen) op afroep.
Leveringsplaats:
Hospital Logistics, Gaston Geenslaan 33, Industriezone A118 te 3200 Aarschot.


Datum van verzending van deze aankondiging
25-01-2021
Publicatiedatum
25-01-2021
Deadline
23-02-2021
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Imelda VZW
Postadres
Imeldalaan 9
Plaats
Bonheiden
Postcode
2820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Karen Soomers
Telefoon
+32 15506134
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.imelda.be
Adres van het kopersprofiel
-