Universiteit Gent
Avis de marché

Overeenkomst op afroep voor Broodjes halffabrikaat van september 2014 - augustus 2018

Overeenkomst op afroep voor Broodjes halffabrikaat van september 2014 – augustus 2018
Perceel 1:
Klein stokbrood meergranen
Klein stokbrood wit
Piccolo wit
Perceel 2:
Chocoladekoek
Croissant
Notenkoek
Choco crème twist
Rolkoek met rozijnen
Muffin

Publicatiedatum
02-04-2014
Deadline
26-05-2014 om 09:15
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 51, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Putteman Vera

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A