Avis d’attribution de marché

Färskt bröd och konditorivaror E-handel

Fournitures
Date publication
07-12-2022
Valeur
7.000.000,00 SEK
Pouvoirs adjudicateurs
Jönköpings kommun | 551 89 JÖNKÖPING, SE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Cecilia Klyver
Codes sujets (CPV)
15810000 - Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
15811100 - Pain
15812000 - Pâtisserie et gâteaux
Contenu bref
Inköp av färskt bröd och konditorivaror via E-handel med utleverans till kommunens verksamheter. Gäller ej kommunens storkök.
Inledning
Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende leverans av färskt bröd och konditorivaror till kommunens verksamheter.
Omfattning
Upphandlingen avser ramavtal för inköp av färskt bröd och konditorivaror via E-handel till verksamheter i Jönköpings kommun. Beställaren ämnar teckna avtal med 1 (en) Leverantör som kan leverera i hela kommunen. I uppdraget ingår att leverera måndag - lördag.
Detta avtal omfattar inte färskt bröd till storköken på äldreboenden, skolor och förskolor inom Jönköpings kommun.
Prix
Offres reçues
2
Valeur
7.000.000,00 SEK
Entreprises
Stigs Café & Bageri i Värnamo Aktiebolag | 33131 VÄRNAMO, SE | http://www.stigscafe.se
truck tower-crane sharing