Avis de marché

21-095.6 Paštika - pořízení a ochraňování

Fournitures
Date publication
18-10-2022
Date limite
28-11-2022 08:00
Estimation de la valeur totale
25713000.00 CZK
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Správa státních hmotných rezerv | 15000 Praha, CZ | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Ing. Lucie Leipertová
Codes sujets (CPV)
15131000 - Conserves et préparations à base de viande
15131310 - Pâté
63100000 - Services de manutention et d'entreposage de cargaisons
Contenu bref
Předmětem veřejné zakázky je: a) pořízení 150 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik (dále „HR paštik“ nebo také „paštik“) b) ochraňování 150 tun paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Předmět VZ je rozdělen na 6 samostatných částí, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 3: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 4: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 5: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 6: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik;
Description lots

Lot 1: Část 6: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Description
Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15131000 - Conserves et préparations à base de viande
15131310 - Pâté
63100000 - Services de manutention et d'entreposage de cargaisons
Codes de région (NUTS)
CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % - 15

Lot 2: Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Description
Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15131000 - Conserves et préparations à base de viande
15131310 - Pâté
63100000 - Services de manutention et d'entreposage de cargaisons
Codes de région (NUTS)
CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % - 15

Lot 3: Část 3: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Description
Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15131000 - Conserves et préparations à base de viande
15131310 - Pâté
63100000 - Services de manutention et d'entreposage de cargaisons
Codes de région (NUTS)
CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % - 15

Lot 4: Část 4: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Description
Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15131000 - Conserves et préparations à base de viande
15131310 - Pâté
63100000 - Services de manutention et d'entreposage de cargaisons
Codes de région (NUTS)
CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % - 15

Lot 5: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Description
Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15131000 - Conserves et préparations à base de viande
15131310 - Pâté
63100000 - Services de manutention et d'entreposage de cargaisons
Codes de région (NUTS)
CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % - 15

Lot 6: Část 5: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik

Description
Dodávka a ochraňování 25 tun paštik.
Durée
60 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15131000 - Conserves et préparations à base de viande
15131310 - Pâté
63100000 - Services de manutention et d'entreposage de cargaisons
Codes de région (NUTS)
CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Procentuální sleva z evidenční ceny při zpětném odkupu v % - 15
truck tower-crane sharing