cvba Elk zijn Huis
Avis de marché simplifié

Brandverzekering voor het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis.

Deze opdracht heeft als voorwerp de verzekering - materiële schade en brand - voor het geheel van het onroerend patrimonium van het opdrachtgevend bestuur, Elk zijn Huis.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-09-2017
Publicatiedatum
14-09-2017
Deadline
09-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
66515100 - Brandverzekeringen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
cvba Elk zijn Huis
Postadres
Lindeboomstraat 116
Plaats
Tervuren
Postcode
3080
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Roel Moens
Telefoon
+32 27660170
Fax
+32 27660179
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.elkzijnhuis.be
Adres van het kopersprofiel
-