Secteur medicale

Matériel d'imagerie à usages médical, équipements médicaux, appareils et instruments médicaux, appareils de radiothérapie, de mécanothérapie, d'électrothérapie et de physiothérapie, instruments de chirurgie, anesthésie et réanimation, véhicules pour handicapés physiques, fauteuils roulants, produits pharmaceutiques, médicaments, produits de soins personnnels, ...
ASL Roma 5 Avis d’attribution de marché

Fornitura mediante contratto di somministrazione di manufatti odontotecnici (protesi ed ortodontici) occorrenti alle AA.SS.LL. della R.L. appartenenti...

Fornitura mediante contratto di somministrazione di manufatti odontotecnici (protesi ed ortodontici) occorrenti alle AA.SS.LL. della R.L. appartenenti all'Area di aggregazione 1.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Produits pour prothèses et rebasage (33138000)
Code de région (NUTS) Rieti (ITI42)
Spitalul Județean de Urgență Bacău Avis d’attribution de marché

Fire sutură

Fire sutura, acord-cadru 48 de luni; contractele subsecvente se vor încheia la un interval de 12 luni cu reofertare între participanții AC.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Matériel de suture chirurgical (33141125)
Code de région (NUTS) Bacău (RO211)
Spitalul Municipal Caracal Avis d’attribution de marché

Acord-cadru furnizare consumabile medicale I – dispozitive de puncție venoasă și de prelevare de sânge – 24 de luni

Consumabile medicale I din categoria „Dispozitive de punctie venoasa si de prelevare de sange” necesare tratamentului bolnavilor internati in cadrul spitalului. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor/informatiilor suplimentare i...
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Dispositifs de ponction veineuse et de prélèvement sanguin (33141300)
Code de région (NUTS) Olt (RO414)
Dom Danice Vogrinec Maribor Avis d’attribution de marché

Material zdravstvene nege 2019 - 2021 (pogodbeno obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021)

Material zdravstvene nege za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor na lokaciji delovne enote Pobrežje, Čufarjeva cesta 9 in delovne enote Tabor, Veselova 3, Maribor po sklopih oz. pod sklopih (pogodbeno obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021).
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Collecteur et poches, drainage et kits (33141600)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Spitalul Clinic Colțea Avis d’attribution de marché

Furnizare medicamente

Achizitie diverse medicamente. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare la 10 zile fata de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor 20 de zile.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Produits pharmaceutiques (33600000)
Code de région (NUTS) Bucureşti (RO321)
Region Östergötland Avis d’attribution de marché

MR-kontrastmedel 2019

Region Östergötland inbjuder till anbudsgivning avseende ATC-koder: V08CA02 V08CA04 V08CA08 V08CA09 V08CA10 Upphandlingen omfattar läkemedel som beställs genom rekvisitionsförfarande och huvudsakligen administreras av sjukvårdspersonal inom Region Östergötland och dess vårdentreprenörer. Läkemedel är en väsentlig del av hälso- och sjukvården. Regionen har till uppgift att på ett betryggande sätt,...
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Produits pharmaceutiques (33600000)
Code de région (NUTS) Östergötlands län (SE123)
Regione Lazio Avis d’attribution de marché

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di stent coronarici occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione...

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di stent coronarici occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Lazio.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Fournitures pour l'angioplastie (33111730)
Code de région (NUTS) Lazio (ITI4)
Spitalul Județean Reșita Avis d’attribution de marché

Acord-cadru medicamente program PN Oncologie

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Spitalul Judetean de Urgenta Resita, intentioneaza sa achizitioneze pentru activitatea proprie in functie de necesitati, in limita creditelor bugetare aprobate si a fondurilor disponibile, medicamente PN Oncologie, necesare pentru desfasurarea activitatii curente. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de dat...
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Antinéoplasiques (33652100)
Code de région (NUTS) Caraş-Severin (RO422)
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Avis d’attribution de marché
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Produits pharmaceutiques (33600000)
Code de région (NUTS) Ústecký kraj (CZ042)
Region Östergötland Avis d’attribution de marché

Intravenösa immunglobuliner

Region Östergötland bjuder in till upphandling av intravenösa immunglobuliner. Denna upphandling omfattar följande ATC-koder: J06BA02.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Consommables médicaux (33140000)
Code de région (NUTS) Östergötlands län (SE123)
Fakultní nemocnice Hradec Králové Avis d’attribution de marché

Diagnostický katétr

Předmětem plnění zakázky jsou průběžné dodávky diagnostického katétru dle potřeb zadavatele po dobu 12 měsíců. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je dodávka zboží do místa plnění, zaškolení personálu a veškeré ostatní činnosti účastníka, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu veřejné zakázky.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques (33141000)
Code de région (NUTS) Královéhradecký kraj (CZ052)
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava Avis d’attribution de marché

Produse pentru LSVSA – finanțare de la bugetul de stat 2019 (truse de diagnosticare, medii de cultură, reactivi de laborator, agenți diagnostici, stic...

Truse de diagnosticare, medii de cultura, reactivi de laborator, agenti diagnostici, sticlarie pentru laborator si consumabile medicale – 375 de loturi, conform II.2) „Lista loturi”.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Kits de diagnostic (33141625)
Code de région (NUTS) Suceava (RO215)
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Avis d’attribution de marché

Dostawa produktów leczniczych w podziale na 77 części. DZP.262.94.2019

Dostawa produktów leczniczych w podziale na 77 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Produits pharmaceutiques (33600000)
Code de région (NUTS) POLSKA (PL)
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Avis d’attribution de marché

Dostawa produktów leczniczych w podziale na 32 części

Dostawa produktów leczniczych w podziale na 32 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Produits pharmaceutiques (33600000)
Code de région (NUTS) POLSKA (PL)
Spitalul Județean de Urgență Bacău Avis d’attribution de marché

Medicamente 5

Achizitie medicamente 4, conform caietului de sarcini: lotul 1-72. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare in a 10-a...
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Anesthésiques (33661100)
Code de région (NUTS) Bacău (RO211)
Spitalul Județean Reșita Avis d’attribution de marché

Acord-cadru medicamente program PN Oncologie II

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Spitalul Judetean de Urgenta Resita intentioneaza sa achizitioneze pentru activitatea proprie in functie de necesitati, in limita creditelor bugetare aprobate si a fondurilor disponibile, (medicamente PN Oncologie – medicamente care au fost anulate in cadrul procedurii licitatie – acord-cadru med. PN Oncologie anunt participare CN...
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Antinéoplasiques (33652100)
Code de région (NUTS) Caraş-Severin (RO422)
Centre hospitalier Métropole Savoie Avis d’attribution de marché
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels (33000000)
Code de région (NUTS) Ain (FRK21)
„МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД Avis d’attribution de marché

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД по рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД по рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г. — N02AB02 — Pethidine — парентерална — mg — 720000, N02AX02 — Tramadol — перорална твърда — mg — 5000, N02AX52 — Tramadol, Paracetamol — перорална твърда — tabl — 37,5 mg/325 mg — 5000, N02AA01 — Morphine — парентерална — mg, N02AA05 — Oxycodone — пероралн...
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Produits pharmaceutiques (33600000)
Code de région (NUTS) Сливен (Sliven) (BG342)
„МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД Avis d’attribution de marché

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД по рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД по рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г. — H02AB02 Dexamethasone — парентерална — mg — 100 000, J06BA02 — Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. — парентерална — mg — 50 mg/ml — 60 000, J06BA02 — Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. парентерална — mg 100 mg/ml — 40...
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Produits pharmaceutiques (33600000)
Code de région (NUTS) Сливен (Sliven) (BG342)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy Avis d’attribution de marché

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych w zakresie 43 grup.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Pipettes de laboratoire et accessoires (38437000)
Code de région (NUTS) POLSKA (PL)
Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario La Paz Avis d’attribution de marché
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Prothèses cardiaques (33184300)
Code de région (NUTS) Madrid (ES300)
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga Avis d’attribution de marché

Dobava medicinskega, razkuževalnega in sanitetnega materiala za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2022

Dobava medicinskega, razkuževalnega in sanitetnega materiala za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2022.
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Compresses (33141119)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Region Östergötland, CVU Upphandling Avis d’attribution de marché

Neuromodulering (SCS, DRG mm) (Sydöstra - Ö)

Region Östergötland och Region Jönköping län bjuder in till upphandling av neuromodulering avseende områdena: 1. Ryggmärgsstimulering (SCS) 2. Dorsalrot ganglion (DRG) 3. Perifer nervstimulering 4, Sakral nervstimulering
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Consommables médicaux (33140000)
Code de région (NUTS) Jönköpings län (SE211)
Region Östergötland Avis d’attribution de marché

Cytostatiska 2020 (Sydöstra - Ö)

Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län) inbjuder till anbudsgivning avseende följande ATC-koder: L01DC01 L01BC02 L01XD03 L01XD04 L03AA13/L03AA14 L03AX03 L04AC05 L04AC08 Upphandlingen omfattar läkemedel som beställs genom rekvisitionsförfarande och huvudsakligen administreras av sjukvårdspersonal inom Sydöstra sjukvårdsregionen och dess vårdentr...
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Produits pharmaceutiques (33600000)
Code de région (NUTS) Kalmar län (SE213)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka Avis d’attribution de marché

Uni-cpap maskit ja kotijakelu

Hankinnan kohteena olivat uni-cpap maskit. Tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköt, HUS-jäsenkunnat ja kaupungit (sis. Espoon uusi sairaala ja myös Espoon kaupunki) sekä Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä), Kymsote (Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) ja PHHYKY (Pä...
Publication26-02-2021
Code de sujet (CPV) Consommables médicaux (33140000)
Code de région (NUTS) SUOMI / FINLAND (FI)