Secteur medicale

Matériel d'imagerie à usages médical, équipements médicaux, appareils et instruments médicaux, appareils de radiothérapie, de mécanothérapie, d'électrothérapie et de physiothérapie, instruments de chirurgie, anesthésie et réanimation, véhicules pour handicapés physiques, fauteuils roulants, produits pharmaceutiques, médicaments, produits de soins personnnels, ...
Splošna bolnišnica Celje Avis de modification

Dobava dializnega potrošnega materiala in dialize CAPD

Dobava dializnega potrošnega materiala in dialize CAPD.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Consommables médicaux (33140000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Mestna občina Ljubljana Avis d’attribution de marché

Sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem jav...

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za osebno higieno javnem osmih vrtcev MOL v 3-letnem obdobju z upoštevanjem okoljskih zahtev.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Produits de nettoyage (39830000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
EDF — ATO Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Fourniture des matériels des services médicaux, trousses de secours et défibrillateurs

Fourniture des matériels des services médicaux, trousses de secours et défibrillateurs pour le groupe EDF SA et ses filiales.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Trousses médicales (33141620)
Code de région (NUTS) FRANCE (FR)
Spitalul Judetean de Urgenţă Alexandria Avis d’attribution de marché

Achiziție materiale de osteosinteză

Achizitie materiale de osteosinteza. Achizitie materiale osteosinteza, defalcate pe 11 loturi conform informatiilor prezentate in caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 20 zile.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Implants orthopédiques (33183100)
Code de région (NUTS) Teleorman (RO317)
NHS Supply Chain Collaborative Procurement Partnership LLP (acting on behalf of Supply Chain Coordination Ltd (SCCL) whose registered office is at Skipton House, 80 London Road, London, SE1 6LH Avis d’attribution de marché

Total Orthopaedic Solutions 2

The Total Orthopaedic Solutions 2 framework is the second iteration of the successful framework for the provision or orthopaedic goods and services to the NHS which was introduced in 2014. It combines the existing frameworks: total orthopaedic solutions and the DHL MSK framework, to produce a single comprehensive agreement, focused on delivering continued benefits and value to the NHS and its pati...
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Fournitures orthopédiques (33141700)
Code de région (NUTS) UNITED KINGDOM (UK)
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” Avis d’attribution de marché

Reactivi și consumabile de laborator

Achizitia de reactivi – reactivi si consumabile de laborator pe loturi: 1) lot nr. 1 – reactivi compatibili cu analizorul automat de hematologie Mythic 22 AL; 2) lot nr. 2 – reactivi compatibili cu analizorul automat de coagulare ACL 3000; 3) lot nr. 3 – reactivi compatibili cu analizorul de hematologie Beckman Coulter HMX; 4) lot nr. 4 – reactivi compatibili cu analizorul de biochimie ILA...
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques (33141000)
Code de région (NUTS) Bucureşti (RO321)
Region Halland Avis d’attribution de marché

Sjukvårdsprodukter och instrument Del 2

Sjukvårdsprodukter och instrument Del 2 är ett omtag och komplement till avtal Sjukvårdsprodukter och instrument dels pga avsaknad av anbud i vissa grupper/positioner men även tillägg av vissa produkter samt kravförändringar. Några exempel på produkter: instrument för engångsbruk, förbrukningsprodukter till förlossning, BB, hud, gyn, operation, öron/näsa/hals samt allmänna förbrukningsprodukter av...
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Instruments pour bloc opératoire (33162200)
Code de région (NUTS) Hallands län (SE231)
Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” Avis d’attribution de marché

Medicamente

Achiziție medicamente, 9 loturi, conform caietului de sarcini și listei de loturi din prezentul anunț. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de cl...
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Médicaments divers (33690000)
Code de région (NUTS) Bucureşti (RO321)
Mestna občina Ljubljana Avis d’attribution de marché
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Articles en papier à usage sanitaire (33770000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» Avis d’attribution de marché

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κλινικών και χειρουργείων του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» — Συσκευή εστιακών κρουστικών κυμάτων.

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κλινικών και χειρουργείων του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» — Συσκευή εστιακών κρουστικών κυμάτων.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Équipement de physiothérapie (33155000)
Code de région (NUTS) Ροδόπη (Rodopi) (EL513)
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca Avis d’attribution de marché

Reactivi de laborator – 8 loturi

Incheierea unor acorduri-cadru pentru furnizarea de reactivi de laborator pentru 8 loturi, conform caietului de sarcini. Durata acordurilor-cadru va fi de 24 luni. Termenul limita de solicitare clarificari este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Raspunsul clar si complet va fi transmis cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Réactifs de laboratoire (33696500)
Code de région (NUTS) Cluj (RO113)
Gerencia de Atención Especializada de Salamanca Avis d’attribution de marché

Suministro de introductores y dispositivos de cierre para la Unidad de Hemodinámica del Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario...

Suministro de introductores y dispositivos de cierre para la Unidad de Hemodinámica del Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Soupapes d'arrêt (42131148)
Code de région (NUTS) Salamanca (ES415)
Spitalul Universitar de Urgență București Avis d’attribution de marché

Furnizare medicamente scleroză multiplă

Codul unic de identificare atribuit prezentei proceduri: 4283570/2019/153. Termenul de solicitare de clarificari este de 19 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Acord-cadru de furnizare de medicamente scleroza multipla conform specificatiilor si cantitatilor din caietul de sar...
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Immunosuppresseurs (33652300)
Code de région (NUTS) Bucureşti (RO321)
Univerzitetni klinični center Ljubljana Avis d’attribution de marché

Nakup aparatov za avtrotransfuzijo z vključenim vzdrževanjem in pripradajočim potrošnim materialom

Nakup aparatov za avtrotransfuzijo z vključenim vzdrževanjem in pripradajočim potrošnim materialom.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Consommables médicaux (33140000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
CHU de Nice Avis d’attribution de marché

GHT06 — fourniture de dispositifs médicaux stériles cardiovasculaires 2019

GHT06 — fourniture de dispositifs médicaux stériles cardiovasculaires 2019 (rythmologie, électrophysiologie, coronaire, chirurgie vasculaire,radiologie interventionnelle, neuroradiologie interventionnelle).
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Fournitures pour l'angioplastie (33111730)
Code de région (NUTS) Alpes-Maritimes (FRL03)
Spitalul Judetean de Urgență Alexandria Avis d’attribution de marché

Achiziție materiale sanitare și consumabile medicale

Achizitie materiale sanitare si consumabile medicale, pentru o perioada de 36 de luni, defalcate pe 77 loturi, conform informatii prezentate in caietul de sarcini. AC va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare in a 11-a zi de la termenul limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita...
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Consommables médicaux (33140000)
Code de région (NUTS) Teleorman (RO317)
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Avis d’attribution de marché

Dostawa odczynników bakteriologicznych

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników bakteriologicznych Zad. 1 – Testy do oznaczania Clostridium difficile GDH/AB i p-ciał Treponema pallidum Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Réactifs chimiques (33696300)
Code de région (NUTS) Katowicki (PL22A)
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca Avis d’attribution de marché

Diverse medicamente

Incheierea unor acorduri-cadru pentru furnizarea de medicamente pentru pacientii internati si pentrucei cuprinsi in diverse Programe Nationale de Sanatate; toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in tabelul anexat si in caietul de sarcini. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de solicitarile sectiil...
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Médicaments des voies digestives et du métabolisme (33610000)
Code de région (NUTS) Cluj (RO113)
Wojewódzki Szpital Zespolony Avis d’attribution de marché

Zakup różnych urządzeń medycznych w ramach projektu pn.: „Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dl...

Zakup różnych urządzeń medycznych w ramach projektu pn.: „Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ” – część druga.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Appareils et instruments médicaux divers (33190000)
Code de région (NUTS) Płocki (PL923)
Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca Avis d’attribution de marché

Reactivi de laborator

Reactivi de laborator.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Réactifs de laboratoire (33696500)
Code de région (NUTS) Cluj (RO113)
Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) dei Sette Laghi Avis d’attribution de marché

Servizio quinquennale di noleggio degli ausili antidecubito

Servizio quinquennale di noleggio degli ausili antidecubito occorrente all’ASST dei Sette Laghi (capofila), all’ASST Lariana, alla fondazione IRCCS policlinico «San Matteo» di Pavia e all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Lits spécialisés (33192150)
Code de région (NUTS) Varese (ITC41)
AMC Avis d’attribution de marché

Orthopedische Knie Implantaten

Doel van deze gezamenlijke aanbesteding Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van orthopedische knieën voor de duur van 4 jaar  voor zowel het Flevo ziekenhuis als het AMC.     Scope: Het betreft een gezamenlijke aanbesteding voor het Flevoziekenhuis uit Almere e...
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Implants chirurgicaux (33184100)
Code de région (NUTS) NEDERLAND (NL)
A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia Avis d’attribution de marché

Procedura aperta aggregata per la fornitura di sistemi diagnostici per batteriologia ed autoimmunità per un periodo di 96 mesi

Procedura aperta aggregata per la fornitura di sistemi diagnostici per batteriologia ed autoimmunità per un periodo di 96 mesi.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Réactifs de laboratoire (33696500)
Code de région (NUTS) Brescia (ITC47)
Hôpitaux universitaires de Strasbourg Avis d’attribution de marché

Implants cardiaques par technique chirurgicale et percutanée — dispositifs de chirurgie cardiaque et de CEC — 2019

La présente consultation a pour objet la fourniture aux Etablissements membres du Ght10 BASM des implants cardiaques par technique chirurgicale et percutanée - dispositifs de chirurgie cardiaque et de CEC. Elle est composée de 98 lots, donc le détail figure au catalogue des besoins
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Prothèses cardiaques (33184300)
Code de région (NUTS) ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE (FRF)
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Avis d’attribution de marché

Eh. tű, fecskendő, inf. és transzf. szerelék, kanül

Egyszer használatos tűk, fecskendők, infúziós és transzfúziós szerelékek és intravénás kanülök beszerzése a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére.
Publication28-01-2020
Code de sujet (CPV) Appareils et instruments pour transfusion (33194200)
Code de région (NUTS) Vas (HU222)