Avis de marché

HOGEVIJF Seniorenvoorzieningen OCMW Hasselt - Incontinentiemateriaal

Fournitures
Date publication
27-07-2016
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Hasselt - TFD/Aanbesteding | 3500 Hasselt, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale
Codes sujets (CPV)
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels
33751000 - Langes jetables
33771200 - Couches en papier
Contenu bref
OCMW Hasselt wenst een overeenkomst af te sluiten voor het leveren van incontinentiemateriaal voor HOGEVIJF Seniorenvoorzieningen OCMW Hasselt.
Leveringsplaatsen:
- Magazijn Woonzorgcentrum HOGEVIJF Stadspark, Zeven Septemberlaan 17 te 3500 Hasselt
- Magazijn Woonzorgcentrum HOGEVIJF Banneux, Hadewychlaan 74 te 3500 Hasselt
Description
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit - Kwaliteit
Qualité: Prijs - Prijs
Qualité: Opleiding/beheerssysteem - Opleiding/beheerssysteem
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
NVT
Au minimum
NVT

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
De technische bekwaamheid zal worden gerechtvaardigd op basis van een lijst van de voornaamste leveringen uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar.
Eventueel vereiste minimumeisen
 lijst met minimaal de vijf voornaamste klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag van de leveringen per jaar. Het totaal bedrag van de leveringen aan minstens één van de vijf voornaamste klanten moet minimaal gelijk zijn aan het totaal bedrag van de offerte
 korte beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming en de maatregelen om de kwaliteit en de hygiëne te waarborgen;
 eventueel certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole.
De beschrijving van de technische uitrusting en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, moeten aantonen dat de inschrijver de opdracht technisch en kwalitatief aankan. Kwaliteitscertificaten (bv. ISO-certificaten) zijn niet verplicht, maar kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling van de technische bekwaamheid.
De leidend ambtenaar heeft het recht zich, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf, waar de goederen geproduceerd worden, van de technische bekwaamheid te komen vergewissen.
Au minimum
Zie kolom hiernaast
truck tower-crane sharing