Avis de marché

Anesthesietoestellen & Monitoren

Fournitures
Date publication
11-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Sint-Jozefkliniek VZW | 2880 Bornem, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
30231320 - Moniteurs à écran tactile
32323000 - Moniteurs vidéo
33170000 - Anesthésie et réanimation
33171000 - Instruments d'anesthésie et de réanimation
33171100 - Instruments pour l'anesthésie
33172000 - Appareils d'anesthésie et de réanimation
33172100 - Appareils d'anesthésie
33195100 - Moniteurs
33195110 - Moniteurs respiratoires
Contenu bref
Anesthesietoestellen & Monitoren
Description lots

Lot 1: Anesthesietoestellen voor OK en onderhoudscontract

Description
Anesthesietoestellen voor OK en onderhoudscontract
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33170000 - Anesthésie et réanimation
33171000 - Instruments d'anesthésie et de réanimation
33171100 - Instruments pour l'anesthésie
33172000 - Appareils d'anesthésie et de réanimation
33172100 - Appareils d'anesthésie
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit, functionaliteit, technische waarden en innovatie - 50
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Nazorg en opvolging - 10

Lot 2: Monitoring OK, recovery en endoscopie en onderhoudscontract

Description
Monitoring OK, recovery en endoscopie en onderhoudscontract
Codes sujets supplémentaires (CPV)
30231320 - Moniteurs à écran tactile
33195100 - Moniteurs
33195110 - Moniteurs respiratoires
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit, functionaliteit, technische waarden en innovatie - 50
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Nazorg en opvolging - 10

Lot 3: Anesthesietoestellen extra muros en Onderhoudscontract

Description
Anesthesietoestellen extra muros en Onderhoudscontract
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33170000 - Anesthésie et réanimation
33171100 - Instruments pour l'anesthésie
33172000 - Appareils d'anesthésie et de réanimation
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit, functionaliteit, technische waarden en innovatie - 50
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Nazorg en opvolging - 10

Lot 4: Monitoring neonatologie en onderhoudscontract

Description
Monitoring neonatologie en onderhoudscontract
Codes sujets supplémentaires (CPV)
30231320 - Moniteurs à écran tactile
32323000 - Moniteurs vidéo
33195100 - Moniteurs
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit, functionaliteit, technische waarden en innovatie - 50
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Nazorg en opvolging - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
*Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
*Omzet van minimaal 1.000.000 euro per jaar gedurende de laatste 3 jaren.
Au minimum
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een beschrijving van de door de leverancier getroffen maatregelen in verband met duurzaamheid en milieu.
* Een beschrijving van de door de aanbieder genomen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen.
* Als deel van de aanbieding bezorgt de aanbieder een technische fiche met gedetailleerde technische beschrijving. Dit om de aanbestedende overheid toe te laten de technische eigenschappen en kwaliteit te beoordelen. Het ontbreken van deze technische fiche houdt in dat de aanbestedende overheid de technische eigenschappen en kwaliteit niet kan beoordelen.
* De fiches van behaalde normering dienen duidelijk mee te worden gegeven. het gaat dan over : CE, EN 93/42 EEC; IEC 60601-1, IEC 60601-2-13; ISO/IEC etc etc .... of compatibel ermee. maar steeds nationaal of internationaal erkend.
* Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.
* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.
*Er worden minimaal twee (2) referenties vermeld in de Belgische ziekenhuissector gedurende de voorbije drie (3) jaar met contactpersoon en contactgegevens. Een aanbieding die deze referenties niet bevat, wordt uitgesloten.
Au minimum
1) Nationale referenties (+ attest tevredenheid gebruiker), concreet: minimaal 5 referenties 'in werking' in België gedurende de laatste 3 jaar geïnstalleerd, (specifiek voor perceel 2 & 4: telkens betreffende minimaal 1 afdeling met centrale en monitors).
2) Minimum 5 technici die kunnen instaan voor installatie, in dienst stelling en herstelling van de aangeboden apparatuur (hardware en software).
truck tower-crane sharing