Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - aankoop van 5 nieuwe units met onderzoeksmateriaal OHK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Fournitures
Date publication
07-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Universitair Ziekenhuis Antwerpen | 2650 Edegem, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33122000 - Équipement d'ophthalmologie
33192000 - Mobilier médical
33192300 - Mobilier médical, excepté lits et tables
Contenu bref
aankoop van 5 nieuwe units met onderzoeksmateriaal OHK
Description lots

Lot 1: Onderzoekseenheid met dubbele schuiftafel en set pasglazen met houten wieg CIOM

Description
Onderzoekseenheid met dubbele schuiftafel en set pasglazen met houten wieg CIOM
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33122000 - Équipement d'ophthalmologie
33192000 - Mobilier médical

Lot 2: Patiëntenstoel

Description
Patiëntenstoel
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33122000 - Équipement d'ophthalmologie
33192300 - Mobilier médical, excepté lits et tables

Lot 3: Haag-Streit 900 BQ spleetlamp

Description
Haag-Streit 900 BQ spleetlamp
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33122000 - Équipement d'ophthalmologie

Lot 4: Optotype

Description
Optotype
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33122000 - Équipement d'ophthalmologie
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
Geen negatief eigen vermogen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Nederlandstalige gebruikershandleiding (digitaal)
* CE-attest(en) voor het aangeboden materiaal (digitaal)
* Een technische beschrijving en documentatie van het aangeboden materiaal.)
* Bewijs van erkenning door het FAGG als distributeur voor medische hulpmiddelen
Au minimum
Samenvatting gebruikershandleiding in het Nederlands bij het indienen van de offerte of een verklaring op erewoord dat de samenvatting of volledige Nederlandstalige gebruikershandleiding ter beschikking is bij levering. Indien niet tijdig ter beschikking worden de kosten voor de vertaling in mindering gebracht van de factuur.
truck tower-crane sharing