Avis de marché

Toestel voor neuronavigatie met EM module

Fournitures
Date publication
11-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Universitair Ziekenhuis Antwerpen | 2650 Edegem, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33100000 - Équipements médicaux
Contenu bref
Toestel voor neuronavigatie met EM module
Description
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit van de aangeboden producten - 50
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Service - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
geen negatief eigen vermogen

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* CE-attest(en) (digitaal)
* Bewijs van erkenning door het FAGG als distributeur voor medische hulpmiddelen
* formulier" technische dienst/biotechniek" volledig ingevuld en ondertekend.
* Nederlandstalige gebruikershandleiding (digitaal)
* De inschrijver dient het fomulier met betrekking tot sterilisatie / desinfectie van medische hulpmiddelen, waarvan model in bijlage bestek volledig ingevuld en ondertekend bij de inschrijving te voegen.
* Een voorstel tot een onderhoudscontract: preventief, voor nazorg en voor technische bijstand
* Technische service manual (digitaal)
Au minimum
* Samenvatting gebruikershandleiding in het Nederlands bij het indienen van de offerte of een verklaring op erewoord dat de samenvatting of volledige Nederlandstalige gebruikershandleiding ter beschikking is bij levering. Indien niet tijdig ter beschikking worden de kosten voor de vertaling in mindering gebracht van de factuur.
* Volledig ingevuld en ondertekend document
truck tower-crane sharing