Avis de marché

Raamovereenkomst voor het leveren van mobiele actieve tilliften

Fournitures
Date publication
06-07-2016
Date limite
06-09-2016 10:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
TMVW servicelijnen | 9000 Gent, BE
Codes sujets (CPV)
33192600 - Matériels de levage pour le secteur des soins de santé
Contenu bref
Raamovereenkomst voor het leveren van mobiele actieve tilliften
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een referentielijst van gelijkaardige leveringen en vier tevredenheidsattesten.
Au minimum
Minstens vier opdrachten (uitgevoerd in de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van indiening) bij verschillende opdrachtgevers die vermeld worden op de referentielijst dienen gestaafd te worden met tevredenheidsattesten, ondertekend door de opdrachtgever. Uit de tevredenheidsattesten moet blijken dat de inschrijver deze opdrachten heeft uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever.
De opdrachten waarvan tevredenheidsattesten worden voorgelegd, dienen samen minstens 10 geleverde actieve tilliften te betreffen.
truck tower-crane sharing